Ogłoszenia

ORGANIZACJA

PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – 2018

04 grudnia 2018 r. (wtorek) – część humanistyczna:

  • 9:00 – 10:00 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.)
  • 10:45 – 12:15 – język polski (90 min.)

05 grudnia 2018 r. (środa) – część matematyczno – przyrodnicza:

  • 9:00 – 10:00 – przedmioty przyrodnicze (60 min.)
  • 10:45 – 12:15 – matematyka (90 min.)

06 grudnia 2018 r. (czwartek) – część język obcy:

  • 9:00 – 10:00 – język obcy – poziom podstawowy (60 min.)
  • 10:45 – 12:15 – język obcy – poziom rozszerzony (90 min.)

Skład komisji na próbny egzamin gimnazjalny

data

komisja

nr

Skład komisji

sala/klasa

cz. humanistyczna

04.12.2018r.

1

E. Caban, B. Górska-Herdzik, D. Marek,         B. Szewczak-Świrska    

aula

2

R. Turbak

27

3

I. Cichewicz

217

4

J. Świder

28

5

K. Kwiotek

22

6

J. Wyskwar

23

cz. matematyczno - przyrodnicza

05.12.2018r.

1

E. Caban, J. Nowak, M. Rutyna, A. Węgiel

aula

2

R. Turbak

27

3

E. Boczek-Klich

217

4

B. Ostrycharz

28

5

B. Kowalska

22

6

J. Czerniawska

23

cz. język obcy

06.12.2018r.

1

J. Filistyńska, J, Nowak, B. Ostrycharz,           K. Kwiotek

aula

2

K. Adamiec

27

3

I. Cichewicz

217

4

J. Czerniawska

28

5

K. Zając          

22

6

B. Kowalska

23

Przydział uczniów na próbny egzamin gimnazjalny

Nr komisji

Klasa

nr ucznia

Język

obcy

Ilość uczniów

Sala

1

III a / A 01 – A 27

III b / B 01 – B 27

III c / C 04, 09, 14, 16, 19, 22

III d / D 09, 24, 25

język

angielski

63 uczniów

aula

2

III a / A 14

język angielski

1 uczeń

27

3

III d / D 15

język angielski

1 uczeń

217

4

III c / C 01 – 03, C 05 – 08,

           C 10 – 13, C 15, C 17,

           C 18, C 21

język niemiecki

15 uczniów

28

5

III c / C 23 – 26, C 28

III d / D 01 – 08, D 10 - 11

język niemiecki

15 uczniów

22

6

III d / D 12 – 14, D 16 – 23,

           D 26 – 29

język niemiecki

15 uczniów

23

                                Łącznie: angielski podstawowy – 65, angielski rozszerzony – 65 osób                                                                    niemiecki podstawowy – 45, niemiecki rozszerzony – 45 osób

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Dzień otwartych drzwi”

 

27 listopada 2018r., godz. 16 00.

 

Klasy I – III

 

Przydział sal na zebrania z Rodzicami

 

klasa

sala

I a

09 B

I b

010 B

I c

104 B

II a

106 B

II b

05 B

II c

102 B

III a

107 B

III b

07 B

 

„Dzień otwartych drzwi”

 

28 listopada 2018r., godz. 16 00.

 

Klasy IV – VIII

 

Przydział sal na zebrania z Rodzicami

 

klasa

sala

IV a

107 B

IV b

S10 B

IV c

113 B

IV d

S9 B

IV e

106 B

V a

17 A

V b

02 A

V c

S2 A

V d

S1 A

VI a

05 A

VI b

23 A

VI c

15 A

VII a

12 A

VII b

11 A

VII c

28 A

VIII a

03 A

VIII b

04 A

VIII c

24 A

 

Dzień otwartych drzwi”

 

28 listopada 2018r., godz. 16 00.

 

Klasy III - oddziały gimnazjalne

 

Przydział sal na zebrania z Rodzicami

 

klasa

sala

III a

25 A

III b

22 A

III c

06 A

III d

14 A

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZYDZIAŁ SAL

NA PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – 2018

27 listopada 2018 r. (wtorek) – język polski

28 listopada 2018 r. (środa) – matematyka

29 listopada 2018 r. (czwartek) – język obcy

sala/komisja nr

język

Ilość uczniów

sala/klasa

1

j. niemiecki

36 osób

R – 36 osób

aula

2

j. angielski

14 osób

R - 14 osób

s. 17 A

3

j. angielski

12 osób

R - 12 osób

s. 113 B

4

j. niemiecki

1 osoba

R – 1 osoba

s. 02 B

5

j. angielski

1 osoba

R – 1 osoba

s. 29 A

Łącznie: angielski podstawowy – 27osób,    niemiecki podstawowy – 37 osób.

 

Przydział uczniów na próbny egzamin ósmoklasisty

27 listopada 2018 r. (wtorek) – j. polski

28 listopada 2018 r. (środa) – matematyka

29 listopada 2018 r. (czwartek) – język obcy

komisja

nr

Uczniowie

(numer w dzienniku)

sala/klasa

1

A 01 – A 15

A 17

B 01 – B 09

B 11 – B 21

aula

36 osób

j. niemiecki

2

C 01 – C 11

C 13 – C 15

s. 17

14 osób

j. angielski

3

A 19

B 10

C 16

C 18

C 20 – C 27

s. 113

12 osób

j. angielski

4

A 18

s. 02 B

1 osoba

j. niemiecki

5

A 20

s. 29 A

1 osoba

j. angielski

Skład komisji na próbny egzamin ósmoklasisty

komisja

nr/data

Skład komisji

sala/klasa

1

 

aula

62 osoby

27.11.2018r.

J. Czerniawska, A. Śmigiel, A.Węgiel, A. Zając

j. polski

28.11.2018r.

M. Rutyna, B. Ostaszewska, B. Kril, M. Zborowski

matematyka

29.11.2018r.

J. Filistyńska, A. Śmigiel,         M. Sporys, M. Zborowski

36 osób

j. niemiecki

2

29.11.2018r.

B. Ruszel,              

s. 17 A

14 osób

j. angielski

3

29.11.2018r.

     B. Ostrycharz

s. 113 B

12 osób

j. angielski

4

R. Turbak        

s. 02 B

1 osoba

j. polski,

matematyka,

j. niemiecki

27.11.2018r.

28.11.2018r.

29.11.2018r.

5

I. Cichewicz

s. 29 A

1 osoba

j. polski,

matematyka,

j. angielski

27.11.2018r.

28.11.2018r.

29.11.2018r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ogłoszenie

Dzień 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W tym dniu szkoła będzie nieczynna.