warto być dobrym

WARTO BYĆ DOBRYM

Nasze Gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, w ramach której uczniowie będą mogli podejmować działania dobre dla innych. Głównym celem programu jest wyzwalanie u młodych ludzi inicjatywy, dobrych postaw uczących poszanowania innych, mody na czynienie dobra, wolontariatu jako wartości oraz docenianie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec osób potrzebujących. Uczniowie, którzy chcą pomagać innym mogą w ramach konkursu podejmować działania w trzech obszarach:

-  Pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni)

-  Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczności lokalnej ( ja i społeczność)

-  Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat)

Każda osoba, która wypełni swoje zobowiązania, otrzyma członkostwo klubu OKI, który został powołany w celu promocji młodzieży mogącej być przykładem dla innych. Jeden z uczniów naszej szkoły zostanie posiadaczem super roweru górskiego. Najważniejszym skutkiem akcji będą przede wszystkim wykonane dobre uczynki i satysfakcja z niesienia pomocy innym osobom. Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszego Gimnazjum do wzięcia udziału w tym projekcie i czynienia świata wokół nas lepszym ! Alicja Krawczyk Ewa Caban