Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie, których rodzice złożyli podanie, zostały przyjęte.

Rodzice dzieci spoza obwodu przyjętych do klasy I zostali poinforowani telefonicznie.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych znajduje się w holu szkoły.