Zgodnie z wolą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 publikujemy jego

list do Rodziców 

[kliknij tutaj]