Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 

img 20190902 0920472 września o godz. 9.00 znów zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający nowy rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym. Z tej okazji na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie z rodzicami, grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, pan Andrzej Drąg- zastępca burmistrza Nowogrodźca, pani Zofia Bokszańska - sekretarz Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu oraz pani Anna Wyspiańska, przewodnicząca Rady Rodziców.  

   Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego oraz szkolnego.  Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Urszula Troszczak - Krzywdzińska, która serdecznie wszystkich powitała. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych, bo to właśnie dla pierwszoklasistów był szczególny dzień.

Następnie pani Dyrektor nawiązała do wydarzeń sprzed 80 lat i tragedii września 39 roku. Krótki rys historyczny i recytacja fragmentów poezji wojennej w wykonaniu uczennic kl. V B stanowiły wstęp do podniosłego momentu, jakim było odsłonięcie tablicy upamiętniającej pokolenie Dzieci Wojny, o których E. Fetting śpiewał:

 

Oni wszyscy, niezliczeni,
barwne kwiaty polskiej ziemi,
niedojrzałych kłosów krocie,
zastrzelone ptaki w locie.
Walczą, giną wśród zamieci
bohaterskie polskie dzieci.

 

  Pan wicedyrektor Józef Rosa i siostra Magdalena Sporys odczytali fragmenty młodzieńczych wspomnień wojennych Danuty Szaflarskiej i Wandy Wiłkomirskiej, a pani Dyrektor z zaproszonymi gośćmi i delegacją Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztów sztandarowych przeszli na dziedziniec szkolny, gdzie odsłonięta została tablica pamiątkowa i złożone zostały kwiaty. Ten doniosły akt zakończył oficjalną część apelu.

   W części artystycznej uczennice klasy V B i zespół muzyczny Akord przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny, którym pożegnano wakacje i powitano szkolne mury. Uczniowie usłyszeli też wiele miłych i mądrych życzeń, które z okazji inauguracji roku szkolnego przekazały im pani Dyrektor Urszula Troszczak – Krzywdzińska oraz w imieniu zaproszonych gości pani Zofia Bokszańska.

   Gości pożegnano brawami, a uczniowie po wysłuchaniu kwestii organizacyjnych przedstawionych przez panią wicedyrektor Barbarę Ruszel udali się pod opieką wychowawców do swoich klas.

 

Oprac. Sylwia Pochodaj

 

img 20190902 090823       img 20190902 091956

 

 

img 20190902 092104 2