Dzień profilaktyki – 03 września 2019r.

Zajęcia z wychowawcą w godzinach 8.00 – 13.15

( uczniowie przychodzą bez książek, zabierają ze sobą przybory do pisania

i śniadanie)

W tym czasie przewidziano dla klas IV – VIII

- 2 godziny na tworzenie z uczniami mapy myśli ( film, warsztaty)

- 0,5 godz. spotkanie z policjantem oddzielnie dla każdego poziomu:

Klasy V – 8.00

Klasy VI – 8.30

Klasy VII- 9.00

Klasy VIII- 9.30

- 3,5 godz. z wykorzystaniem scenariuszy zajęć profilaktyczno – wychowawczych,

  • przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole,
  • przypomnienie zasad oceniania zachowania.
  • do wykorzystania w/w scenariusze profilaktyczne oraz przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole,
  • przypomnienie zasad oceniania zachowania.

Klasy I – III i IV w ramach w/w godzin mają spotkanie ze strażnikiem miejskim.

Tworzenie map myśli ew. w klasach II i III.