Dzieci często żyją równocześnie w dwóch światach, fizycznym i wirtualnym. Oba są dla nich ważne i naturalne, ale też w obu potrzebują naszej troski - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Korzystanie z internetu ma swoje nieocenione zalety, ale nie zawsze jest wolne od zagrożeń. Przestrzegamy Rodziców przed pozostawianiem dziecka samego w sieci. Zachęcamy do zapoznania się z kampanią edukacyjno-informacyjną Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „Nie zagub dziecka w sieci”.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVAYxah_RP8 

Oddajmy hołd

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu


    Słowa wieszcza przez lata otwierały podwoje Gimnazjum w Nowogrodźcu. Tablica z napisem: "Miej serce i patrzaj w serce!" przypominała o wartościach kultywowanych w murach Gimnazjum: o potrzebie wrażliwości i współczucia, postrzegania świata nie tylko przez pryzmat rozumu...

   Wspomniana tablica  zdobi dziś ścianę Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. Jak to możliwe?

 Dzielny Bolesław Chrobry zajął budynek Gimnazjum, jednak słowa wielkiego poety pozostawił nietknięte, oddając hołd Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom i Absolwentom Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.

   My również pragniemy z szacunkiem odnieść się do naszego dziedzictwa....

   Poniżej artykuł o zakończeniu ostatniego dla Gimnazjum roku szkolnego 2018/2019, opracowany przez Panią Joannę Czerniawską.

Miej serce i patrzaj w serce!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po raz ostatni żegnaliśmy absolwentów

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu

 

       dsc 0129Ostatnia taka uroczystość odbyła się 18 czerwca. Punktualnie o godz. 11.00 goście zgromadzeni przed głównym wejściem do szkoły usłyszeli znane dźwięki muzyki i ujrzeli odświętnie ubranych absolwentów, którzy w rytm poloneza wychodzili po schodach na plac. Zachwycili i wzruszyli przepięknie wykonanymi układami dawnego polskiego tańca. Goście gorącymi brawami nagrodzili wykonawców i ich opiekunów - Ewę Caban i Michała Sudoła. Następnie wszyscy zebrani udali się do auli na dalszą część uroczystości pożegnania klas trzecich i zakończenia Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.

   Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole pana Roberta Marka Relicha, burmistrza Nowogrodźca, pana Edwarda Szczerbienia, byłego burmistrza naszego miasta i gminy, pana Łukasza Izydorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Nowogrodźca, wiceburmistrza Andrzeja Drąga, zawsze niezawodnych kombatantów - ppor. w st. spocz. Józefa Komara i panią sekretarz Koła MG ZK RP i BWP Zofią Bokrzańską, Ryszard Kalusa, naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu i radnego Powiatu Bolesławieckiego, Teresę Drąg, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Nowogrodźcu, Krystynę Tomaszewska, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Nowogrodźcu – Sekcja Emerytów, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli i byłych pracowników szkoły, rodziców uczniów kończących szkołę oraz wszystkich dotychczasowych przewodniczących Rady Rodziców: Danutę Płachcińską, Adama Sudoła, Marka Piaseckiego, Antoninę Szelechowicz, Bożenę Kowzan, Renatę Ostańską, Annę Rosę, Tomasza Filistyńskiego, Urszulę Bober.

   W części oficjalnej odbyło się przywitanie gości i przemówienia: pani dyrektor Urszuli Troszczak- Krzywdzińskiej, pana Burmistrza Roberta Relicha, pana Łukasza Izydorczyka- przewodniczącego Rady (absolwenta Gimnazjum) i pana Józefa Rosy - dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu. Pan Burmistrz pięknie podziękował dyrektorowi gimnazjum Józefowi Rosie za trud włożony w tworzenie i placówki i wieloletnie kierowanie szkołą, a przede wszystkim za mądre wychowanie i naukę pokoleń młodzieży. W tym momencie cała sala wstała i gromkimi, długo niemilknącymi brawami podziękowała dyrektorowi.

   Jak co roku podziękowaliśmy również wychowawcom ostatniego rocznika gimnazjum, paniom: Joannie Czerniawskiej, Ewie Boczek- Klich, Krystynie Zając i Jadwidze Nowak. Uczniowie zostali nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach, działalność w kołach zainteresowań oraz pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Absolwenci podziękowali swoim pedagogom z trzyletnią pracę.

Czytaj więcej: Oddajmy hołd

Zgodnie z wolą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 publikujemy jego

list do Rodziców 

[kliknij tutaj]

 

 

W związku z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. §5 ust. 2 legitymacje szkolne, duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz duplikaty świadectw ukończenia szkoły będą wydawane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletnim absolwentom szkoły.

Spotkanie szkolnej Rady Rodziców 

odbędzie się 12 września (czwartek) o godz. 17:15 w świeticy 07 bud. A

zeb 4-8