Święto Niepodległości

Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu zespołu "Akord"

1Żródło: Gminne Centrum Kultury i Sztuki "Muza"

11-listopada-full

11 listopada wywieś flagę! Zapal światełko!


          11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
Nasi zaborcy przystępując do I wojny światowej w 1914 r., po raz pierwszy od czasów rozbiorów stanęli przeciwko siebie. Wydawało się, że jest to dla Polaków dogodna sytuacja, by znowu rozpocząć przygotowania do walki o niepodległość. Sytuacja była tym trudniejsza, iż wielu naszych rodaków zostało zwerbowanych przez zaborców do armii pruskiej, rosyjskiej czy austriackiej. Determinacja naszych żołnierzy, a także polskich dowódców Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera; zabieganie i nagłaśnianie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej przez Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i wielu innych, przyniosło upragnioną wolność.
          W związku z panującą pandemią 11 listopada nie będziemy mogli wspólnie w szerszym gronie cieszyć się Narodowym Świętem Niepodległości. Nie możemy uczestniczyć w uroczystym apelu i innych wydarzeniach lokalnych, upamiętniających to ważne dla każdego Polaka święto. Niech ten ważny dzień 11 listopada będzie okazją do rozmów rodziców z dziećmi o historii swojej rodziny. Porozmawiajmy o pradziadkach, którzy żyli w czasach I i II wojny światowej i walczyli za ojczyznę. Dla nich i dla wszystkich Polaków, którz y oddali życie za wolną Polskę, wywieśmy flagę i zapalmy o godz. 17.00 w oknie światełko. Proszę Rodziców, by wspólnie ze swoimi dziećmi włączyli się do naszej szkolnej akcji. Będzie to wspaniała lekcja patriotyzmu.
         Migające światełka w oknach będą symbolem naszej solidarności i przywiązania do historii i tradycji. Niech atmosfera świąteczna i wspomnienie naszych bliskich doda otuchy naszym rodzinom w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Nauczycielka historii
Sylwia Parada

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Nowogrodziec, 06.11.2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z wytycznymi MEN od 09.11. 2020 r. do 29.11. 2020 r. uczniowie klas 1-8 pracują w trybie zdalnym.

Nauczyciele będą prowadzić zajęcia na platformie TEAMS zgodnie z planem lekcji oraz kontaktować się z Państwem i uczniami przez e – dziennik lub telefonicznie.

Uczniowie mają obowiązek logowania się na zajęcia, a w razie problemów z zalogowaniem, poinformować nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

Biblioteka czynna będzie we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 17.00

Dla klas ósmych, w razie potrzeby, zostaną zorganizowane konsultacje indywidualne. Uczniowie powinni zgłosić takie zapotrzebowanie wychowawcy do 10. 11. 2020 r.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor umożliwi realizację zajęć na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu z rodzicem/opiekunem prawnym.

W razie potrzeby szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze w świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID 19.

Sekretariat pracuje w godz. 8.00 – 15.00

 

Urszula Troszczak – Krzywdzińska

                                                                                       Dyrektor

Komunikat dla uczniów kl. I-III
 
 
Zajęcia lekcyjne oraz z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasach I-III obywają się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 
Zawiesza się działalność stołówki szkolnej. Posiłki wydawane będą tylko na wynos i na dowóz.
 
Urszula Troszczak-Krzywdzińska
Dyrektor