ZEBRANIE RODZICÓW

wtorek, 19 września 2017 r.

godz. 16:30

16:30 - spotkanie w auli

17:00 – spotkania w klasach

kl. III d           s.09 bud. B

kl. V a            s. 05

kl. V b            s. 23

kl. V c            s. 15

kl.VI a            s. 12

                                 kl. VI b           s. 11

                                 kl. VI c           s. S7 bud. B

                                 kl. VII a          s.03

                                 kl. VII b          s. 04

                                 kl. VII c          s. 24

                          oddziały gimnazjalne:

kl. II a            s. 25

kl. II b            s. 22

   kl. II c            s. 06

kl. II d            s. 14

kl. III a           s. 28

kl. III b           s. S3

kl. III c           s. 13

kl. III d           s. 02

ZEBRANIE RODZICÓW

środa, 20 września 2017 r.

godz. 16:30

16:30 - spotkanie w auli

17:00 – spotkania w klasach

kl. I a         s. 05

kl. I b         s. 04 bud. A

kl. I c         s. 102

kl. II a        s. 07

kl. II b        s. 05 bud. A

kl. III a       s. 104

kl. III b       s. 010

kl. III c       s. 09

kl. III e       s. 03 bud. A

kl. IV a       s. 106

kl. IV b       s. S9

kl. IV c       s. 107

kl. IV d       s. S10

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017r. uroczystym apelem zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Gościliśmy przedstawicieli Rady Rodziców: panią Annę Wyspiańską i panią Annę Bober oraz przedstawiciela Muzeum Ceramiki  w Bolesławcu pana Tadeusza Orawca. W części oficjalnej wychowawcy klas 1-6 wręczyli nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz za 100% frekwencję. Nagrodzono również najbardziej wytrwałych czytelników.  Uroczyście pożegnaliśmy Panią Marię Wojcieszonek, długoletnią pracownicę administracji szkoły, która przeszła na emeryturę. Na zakończenie zespół Akord zaśpiewał wakacyjną piosenkę. Po apelu nastąpiło ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie uczniów z wychowawcami.

Janina Kotwica

Szkolne koło PCK

w zawodach „Mały ratowniczek”

Na początku czerwca nasza drużyna ze szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczyła w zawodach "Mały ratowniczek". Zajęliśmy IV miejsce. Organizatorem był Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu. Nasi uczniowie mieli do rozwiązania test na temat pierwszej pomocy oraz dwa zadania na stacjach urazowych. Wiele radości sprawiły nam słowa, które usłyszeliśmy od Pani, która oceniała nasze działania: "Możecie ratować ludzi"! Kapitanem drużyny był Marcel Śliwa z klasy V A. Zawodnicy to: Gabrysia Krzyśko i Marcel Żółtański - oboje z klasy VI B. Drużynę przygotowała p. Joanna Świder - opiekun Szkolnego Koła PCK.

PCK1

PCK3

pck5

 

Sprawozdanie z  Szkolnego Konkursu Plastycznego

Św. Jadwiga patronka Nowogrodźca

Czerwcowe obchody 800-lecia sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca stały się inspiracją do przeprowadzenia w naszej szkole konkursu plastycznego o działalności  św. Jadwigi Śląskiej. Uczniowie klas I – III tworzyli prace nawiązujące do działalności św. Jadwigi, posługiwali się techniką dowolną. W konkursie wzięło udział 55 uczniów z klas I-III.

Komisja w składzie: p. Jadwiga Maksymowicz, p. Renata Dziuba i p. Magdalena Kalisz dokonała oceny prac, biorąc pod uwagę: samodzielność, pomysłowość  i staranność oraz poprawność wykonanych prac. Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów:

I – miejsce: Agata Mierzwa kl. III a

II – miejsce : Maria Wolszczak kl. III b

III- miejsce: Julia Jamróz kl. II d

Wróżnienia:

Karolina Hałka kl. III c

Agata Skrzypacz kl. II c

Patryk Brzuchowski  kl. I b

                                                    Opracowała Lidia Dul

 

Wizyta Strażaków 

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu.    

 

              

Prawie każdy z nas pamięta marzenia małego chłopca z opowiadania pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów dnia 20 czerwca 2017 r. do naszej szkoły przybyli niecodzienni goście - Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu. Strażacy bardzo ciekawie opowiedzieli o swojej pracy. Zwrócili dzieciom uwagę na zagrożenia pożarowe związane ze zbliżającą się porą roku oraz wakacjami. Podzielili się swoimi doświadczeniami z akcji ratowniczych, w których brali udział. Zaprezentowali przedmioty znajdujące się w wyposażeniu jednostki. Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywają poszczególne elementy ubrania strażaka, zabezpieczające go przed ogniem i innymi zagrożeniami związanymi z akcją ratowniczą. Wszyscy słuchali ich z wielką uwagą. Przedstawili również sposoby i techniki podawania wody podczas pożaru. Dzieci dowiedziały się, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych,pomagają poszkodowanym. Dużą frajdą była możliwość obsługi wężów pożarniczych i lania wody. Pokaz cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Była to bardzo pouczająca lekcja, na której zrealizowano treści związane z bezpieczeństwem, postępowaniem w przypadku zagrożenia pożarowego oraz przeciwdziałaniem.Jesteśmy bardzo wdzięczni strażakom za poświęcony nam czas oraz rady dotyczące tego, jak bezpiecznie spędzić wakacje.

                                                             Ewa Izydorczyk

 

         

 

 

Pomagamy bezdomnym zwierzętom.

 

 

Jak co roku w naszej szkole zorganizowana została cykliczna zbiórka karmy z przeznaczeniem dla Schroniska dla małych zwierząt w Dłużynie Górnej. Jest to schronisko, z którym współpracujemy już od kilkunastu lat.

    Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu pobytu zwierząt                     w schronisku, kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt oraz wdrażanie dzieci i ich rodziców do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Organizatorami i koordynatorami  akcji były panie  Krystyna Kędzia i Ewa Izydorczyk.

    Cieszymy się, że tak wielu uczniów z klas 0 – 6 wzięło udział w naszej akcji  i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. Zebraliśmy blisko 300 kg karmy (suchej oraz w puszkach) dla psów i kotów. Dnia 27 kwietnia naszą szkołę odwiedził kierownik schronisk - p.Sylwia Socha, aby  odebrać zebraną przez nas karmę.

     W ramach współpracy, każdego roku, kierownik schroniska przeprowadza pogadanki dla klas pierwszych na temat bezpiecznych  zachowań  w kontaktach  z nieznanymi zwierzętami, o zasadach właściwej opieki nad psem lub kotem oraz o funkcjonowaniu schroniska. Takie spotkanie odbyło się również w tym roku, a atrakcją był przywieziony ze schroniska piesek. Pierwszaki otrzymały na pamiątkę naklejki z podobiznami piesków ze schroniska.

    W podziękowaniu za zorganizowanie zbiórki klasy, które zaangażowały się  w akcję  otrzymały dyplomy. Uczniowie  zapewnili kierownika schroniska, że zbiórka karmy w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu będzie ponownie realizowana w przyszłym roku szkolnym.

Ewa Izydorczyk

 

 

Projekt „Mały Mistrz” –

podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

 

 

Mali Mistrzowie klasy I a i b zakończyli zdobywanie sprawności w pierwszym roku programu Mały Mistrz. W ciągu roku szkolnego 2016 /2017 otrzymywali wklejki do swoich legitymacji sportowca za opanowanie umiejętności: kl. I b - turysty, tancerza, saneczkarza, piłkarza i tenisisty stołowego, natomiast kl. I a - saneczkarza, gimnastyka, piłkarza, tancerza i tenisisty stołowego. Uczniowie wykazali się dzielnością, wytrwałością i wytrzymałością wykonując próby szybkości 10x5m na czas, marszobieg na dystansie 600m, jak również próbę zwisu na drążku. Najmniejsi sportowcy zawsze byli przygotowani do zajęć wychowania fizycznego i z zapałem ćwiczyli w strojach sportowych. Podczas realizacji programu korzystaliśmy z wiedzy, doświadczeń i pokazów umiejętności mistrzów sportu: paraolompijczyka Pana Piotra Grudnia, który przybliżył nam tajniki gry w tenisa stołowego, Pana Michała Sudoła - trenera UEFA C, który nauczał techniki gry w piłkę nożną oraz Pana Wojciecha Jasińskiego – trenera  mistrzów koszykówki dziewcząt i chłopców z kl. IV-VI, który poprowadzili lekcję rzutu piłką koszykową. Wychowawczynie stale czuwały nad uczniami i wspomagały nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci zdobywając komplet sprawności otrzymały pamiątkowe imienne dyplomy z tytułem „Małego Mistrza”. Gratulujemy wszystkimi zachęcamy do dalszej pracy - TRENING CZYNI MISTRZA. Życzymy Małym Mistrzom sportowych wakacji!

                      Jadwiga Zborowska,   Monika Maciaszek-Zdunek

Artykuł na stronie internetowej:

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4122/projekt_maly_mistrz__podsumowanie_roku_szkolnego_20162017

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4125/podsumowanie_realizacji_programu_maly_mistrz_20162017

WP 20170602 003

WP 20170526 005 1

 

   Sprawozdanie z wycieczki szkolnej

do Szklarskiej Poręby

Dnia 7 czerwca 2017 r. klasa III b i III c wyjechały na wycieczkę szkolną pod opieką wychowawców oraz opiekuna. Celem naszej wycieczki była realizacja podstawowych celów turystyczno-krajoznawczych tj.: zwiedzanie leśnej huty, Wodospadu Szklarki, szlaku Sztaudyngera, toru saneczkowego, zabudowy centrum Szklarskiej Poręby i otaczającego krajobrazu Karkonoszy.                   W wycieczce udział wzięło 43 uczestników. Dzień zaczęliśmy od zebrania się przed szkołą o godzinie 8.00.  Około godziny 9:00 dotarliśmy na miejsce.  Pierwszym punktem programu była wędrówka szlakiem turystycznym przez Karkonoski Park Narodowy, dotarcie na skałę Chybotek oraz Grób Liczyrzepy. Poznawaliśmy zasady przebywania i przepisy dotyczące ochrony przyrody w parku narodowym. Mieliśmy również okazję poznać sposoby wytopu szkła i produkcji szklanych figurek w hucie szkła.  Kolejną atrakcją był zjazd na letnim torze saneczkowym, gdzie mogliśmy doskonalić naszą sprawność fizyczną.    W stronę domu wyruszyliśmy około godziny 17:00. Dotarliśmy na miejsce o 18:10. Wycieczkę ogólnie wszyscy uważamy za udaną, ponieważ obserwowaliśmy unikalny krajobraz, odmienny od naszego miejsca zamieszkania, kształtowaliśmy umiejętności uprawiania turystyki w terenie górskim, atrakcyjnie spędziliśmy czas i aktywnie wypoczywaliśmy, co sprzyjało integracji uczniów.Podczas wycieczki założone cele zostały zrealizowane.Następnego dnia podczas zajęć uczniowie chętnie wymieniali się spostrzeżeniami z wycieczki, wykonywali prace plastyczne.

Organizatorzy: Ewelina Zabawa ,Krystyna Kędzia

 

 

 

 

Kolejne sprawności w klasie I a!

Uczniowie klasy I a zdobyli kolejne sprawności! Po dwóch miesiącach gier i zabaw z piłką nożną zdobyli sprawność PIŁKARZA. Treningi rozpoczęli od spotkania z trenerem Panem Michałem, który udzielił cennych wskazówek i zaproponował dynamiczne zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej. Uczniowie polubili nie tylko piłkę nożną. Okazało się, że są również świetnymi tancerzami. Przypomnieli, udoskonalili i zatańczyli trudny taniec, jakim jest polonez. Brawa dla pierwszoklasistów – zdobyli również sprawność TANCERZA!

Monika Maciaszek-Zdunek

 

artykuły na stronach:                         

 

http://malymistrz.pl/news/show_news/4117/zdobylismy_sprawnosc_pilkarza_

http://malymistrz.pl/news/show_news/4118/jestesmy_tancerzami_

 

Zdobyliśmy sprawność

 TENISISTY STOŁOWEGO

Spotkanie z Panem Piotrem Grudniem - Mistrzem  Paraolimpijskim w Tenisie Stołowym zaowocowało wśród naszych uczniów (kl. I a i kl. I b) pragnieniem nauczenia się tej gry. Odbyły się więc zabawy z paletkami i piłeczkami tenisowymi. Próby gry i chęć współzawodnictwa. Okazało się, że nasi uczniowie polubili grę w tenisa i korzystając z możliwości do ćwiczeń postarali się zdobyć kolejną sprawność - TENISISTY STOŁOWEGO. Gratulujemy pierwszoklasistom determinacji, odwagi i zapału!

 

Oprócz pierwszaków swych sił w tenisie stołowym próbowali również uczniowie z klasy II b i II d, których zachęcamy do dalszych ćwiczeń i zdobywania nowych umiejętności w sporcie.

 

 Monika Maciaszek-Zdunek, Jadwiga Zborowska

 

 

 artykuł na stronie:

http://malymistrz.pl/news/show_news/4119/mamy_sprawnosc_tenisisty_stolowego_

 

ZDOBYWAMY GÓRĘ CHOJNIK

 

     Dnia 12 czerwca, uczniowie z klas II a i III d z wychowawczyniami, wybrali się na wycieczkę krajoznawczą.  Pierwszym punktem podróży było zwiedzanie Huty Szkła „Julia”, mieszczącej się w Piechowicach. W tym miejscu dowiedzieliśmy się, skąd bierze się szkło, jakie są kolejne etapy powstawania wyrobów szklanych, a także mogliśmy zaobserwować, jakże trudna i ciężka jest praca hutnika. Kolejnym celem wycieczki było zwiedzanie ruin Zamku Chojnik. Po wyjściu z autokaru, w Sobieszowie, cała grupa udała się w stronę Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie właśnie leży góra Chojnik, z zamkiem na szczycie. Na zamek podążaliśmy szlakiem czerwonym, który prowadził obok głazu zwanego Skalnym Grzybem. Wspinając się podziwialiśmy otaczającą przyrodę w malowniczym punkcie widokowym przy skalnym urwisku. Po wyczerpującej, ale jakże przyjemnej wspinaczce, dotarliśmy na szczyt góry, gdzie wyłoniły się ruiny Zamku Chojnik. Na wstępie usłyszeliśmy historię zabytku oraz legendę o Księżniczce Kunegundzie, która wiąże się z tym miejscem. Następnie wdrapaliśmy się na najwyższy punkt ruin, z którego mogliśmy podziwiać piękną panoramę Karkonoszy. W drodze powrotnej szliśmy nieco trudniejszym, czarnym szlakiem, aby móc zobaczyć Zbójeckie Skały.

       Do Nowogrodźca powróciliśmy około godziny 18.00. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki oznajmili, że chętnie wybiorą się tam jeszcze raz.

                                                                                                                      Maria Anioł

 

 

Lekcja na Zamku Książ

Na interesującą, zamkową lekcję „Od Piastów do II wojny światowej” wybrali się uczniowie z klasy II d i III a. Historia może być ciekawa, tajemnicza i podana w nietypowy sposób. We wnętrzach okrytego wieloma tajemnicami zamku uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat trzeciego, co do wielkości w Polsce, zamku Książ. Podziwiali ciekawe wnętrza, zobaczyli słynną Salę Maksymiliana, spacerowali malowniczymi tarasami Książańskiego Parku Krajobrazowego, ciesząc oczy kwiatami rozsławionych rododendronów. W stajniach książęcych próbowali swych sił w przejażdżce na koniu. A na zakończenie w Palmiarni w Lubiechowie, wśród 80 gatunków roślin z całego świata: palm, kaktusów i setek innych egzotycznych pnączy, mogli odpocząć i zachwycić się urodą niespotykanych na co dzień roślin. Była to wyjątkowo udana wycieczka.

Monika Maciaszek-Zdunek

 

 

 

 

Sprawozdanie z Dnia Sportu

 

    Dnia 1 czerwca 2017 z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole został zorganizowany Dzień Sportu. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczniów i wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom szkolnych konkursów. Następnie rozpoczęliśmy wspólne ćwiczenia i podzieliliśmy się na 3 poziomy: klasy I, klasy II i klasy II, przy czym tylko klasy najstarsze współzawodniczyły i walczyły o główną nagrodę - Puchar Szkoły. W rozgrywkach i zabawach wzięli udział wszyscy uczniowie. Zabawy i konkurencje można było modyfikować, zamieniać kolejność w zależności od zaangażowania i wytrwałości uczestników. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, aktywizację i integrację społeczności szkolnej, wdrażanie do uczciwej rywalizacji, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie wzajemnych pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, dostarczanie swobody i radości.

   Po zakończonych konkurencjach nastąpiło głoszenie wyników, wręczenie pucharu klasie III c za zajęcie I miejsca, dyplomów i upominków wszystkim klasom. Organizatorzy zajęć podziękowali uczestnikom za wspaniałą zabawę, wychowawcy i uczniowie rozeszli się do swoich klas na poczęstunek.

Ewelina Zabawa

 

Podsumowanie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego

 

Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 zaplanował i zrealizował szereg działań, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – III oraz wychowawcy. Zadania wymagały dużego zaangażowania, chęci i wytrwałości. Wiele przedsięwzięć było oceniane i punktowane.

W roku szkolnym 2016/2017 konkurs na „EKSTRAKLASĘ” wygrała klasa II b – wych. Jadwiga Zborowska. Drugie miejsce zajęła klasa I a – wych. Lidia Dul. Uczniowie   z obu klas w nagrodę pojechali na wycieczkę do Szklarskiej Poręby. W wycieczce wzięli udział również uczniowie, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w  MSU.        

Wyniki Konkursu „EKSTRAKLASA” w klasach I-III  2016/2017

Miejsce Klasa Punkty
I II b 67
II I a 58
III II d 52
IV III c 51
V I b 48
VI III a 41
VII III d 39
VII II a 39
VIII II e 38
IX III b 31
X II c 25

opiekun MSU Monika Szulc

 

 

 

 

KONKURS „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny „Poznajemy Ojcowiznę” od wielu lat cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.

W tym roku uczniowie skoncentrowali się  nad badaniami historii swoich rodzin. Na etap powiatowy i wojewódzki zostało zgłoszonych pięć prac:

Prace indywidualne:

- Czajkowski Dariusz „Wspomnienia o moich pradziadkach”,

- Klimek Katarzyna „Żołnierz generała Maczka”

- Skrzypacz Kamil „Losy mojego pradziadka Tomasza Skrzypacza”

- Martinowska Aleksandra „Historia mojej babci Lidii”

Praca zespołowa:

- Gracjan Bram i Oliwia Bram „By czas nie zaćmił i w niepamięć nie obrócił...”

W konkursie powiatowym cztery prace zostały docenione i wyróżnione:

W kategorii prac indywidualnych I miejsce zajęła Katarzyna Klimek (V a), II miejsce – Dariusz Czajkowski (IV a), III miejsce – Kamil Skrzypacz (V a).  W kategorii prac zespołowych

I miejsce przyznano rodzeństwu Oliwii i Gracjanowi Bram (Va i VIa). Cieszymy się z ich wielkiego sukcesu!

11 marca b.r. wszyscy nasi uczniowie wzięli udział w etapie wojewódzkim, który został przeprowadzony w pałacu w Bukowcu koło Jeleniej Góry. Organizatorzy nie przyznawali drugich i trzecich miejsc. Jednak praca Katarzyny Klimek o pradziadku walczącym w armii gen. Maczka została wyróżniona. Gratulujemy Kasi oraz pozostałym uczestnikom konkursu.                                                    Sylwia Parada

wp 20170311 12 30 59 pro

 wp 20170311 11 40 23 pro

Sprawozdanie ze spotkania z pisarzem

       9 czerwca 2017 roku w Bibliotece Miejskiej w  Nowogrodźcu w ramach Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami "Z książką na walizkach" gościł Kazimierz Szymeczko. Mieszka on i pracuje w Rudzie Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Pisze powieści dla młodzieży, a także książki, w których nawiązuje do wydarzeń historycznych. To one właśnie są tematem tegorocznych "Walizek".

      W spotkaniu wzięli udział uczniowie  klasy V a, VI a i VI b ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu oraz ich opiekunowie. Kazimierz Szymeczko rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy chętnie zadawali mu pytania dotyczące  warsztatu pisarskiego, a także życia prywatnego. Autor opowiadał o swoich książkach, tym samym zachęcił uczniów do ich przeczytania. Po zakończeniu spotkania można było kupić jego powieści oraz otrzymać autograf.

      Młodzi ludzie opuścili bibliotekę pełni pozytywnych wrażeń, z uśmiechami na twarzach i bogatsi o nową wiedzę, zarówno historyczna, jak i dotyczącą literatury. Oznajmili również, że warto uczestniczyć w tego typu akcjach, które mają na celu promocję czytelnictwa.

                                                     Monika Rutyna

KONKURS

"A TO MOJA BAJKA WŁAŚNIE..."

Uczennica klasy 5c Katarzyna Mróz zajęła II miejsce w konkursie „A to moja bajka właśnie…” ogłoszonym przez Wrocławski Dom Literatury. Napisała bajkę pt. „Kraina szczęścia”.27 maja 2017 r. podczas 8. Wrocławskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY laureaci otrzymali nagrod,a ich bajki zostaną wydane w postaci książki podczas kolejnej edycji targów. Gratulujemy Kasi lekkiego pióra i życzymy wielu sukcesów literackich.

Opiekun Janina Kotwica

 

         Samorząd Uczniowski informuje

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Uczniowski zrealizował wszystkie zadania projektu „Drogami Wartości”. Głównym założeniem programu była edukacja młodzieży w obszarze kształcenia prawidłowych postaw patriotycznych, ochrony przyrody, kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów oraz działań związanych z wolontariatem.

Przed całą społecznością szkolną zostały postawione konkretne zadania w postaci działań na rzecz edukacji uczniów w obszarze wartości uniwersalnych, takich jak patriotyzm, dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja, wrażliwość na problemy środowiska naturalnego, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Szczególnie chodziło nam o promocję zdrowego stylu życia. Kształciliśmy umiejętność pomagania innym, oddawania potrzebującym swojego czasu na organizację akcji charytatywnych, jak organizacja „Ciasteczkowych czwartków” czy akcji: „ 6 grudnia podziel się słodyczami”. Dodatkowo przyłączyliśmy się do organizacji Zumby Maraton, podczas której zorganizowaliśmy kawiarenkę z ciastami. Dochód z imprezy oddaliśmy na leczenie Laury.

Tytuł Ekstraklasy i wycieczkę do Wrocławia wygrała klasa  6a. Wzięli w niej udział również uczniowie ze wszystkich klas 4-6, którzy najbardziej zaangażowali się w realizację zadań przez cały rok szkolny.Wycieczka odbyła się 22 maja 2017r. Najpierw pojechaliśmy do Hali Trampolin, gdzie uczniowie przez godzinę pod okiem instruktorów wykonywali skoki na trampolinach. Następnie zwiedziliśmy multimedialną wystawę poświęconą wodzie – Hydropolis, gdzie obejrzeliśmy osiem stref tematycznych; pochodzenie wody, obieg wody w przyrodzie, mieszkańców mórz i oceanów, wodę w religii i sztuce, współczesne urządzenia hydrotechniczne i systemy zarządzania wodą, obejrzeliśmy replikę batyskafu, który badał Rów Mariański.

Z tarasu widokowego Sky Tower obejrzeliśmy panoramę Wrocławia. W wycieczce wzięło udział 45 uczniów i 3 opiekunów.

                                                          Janina Kotwica

                                                         Monika Rutyna

                                                Izabela Gumiela - Konarska

HISTORYCZNE INSCENIZACJE ŚWIETLICY

W bieżącym roku szkolnym działające przy świetlicy koła artystyczne po raz pierwszy zaprezentowały się w widowisku teatralnym o charakterze historycznym. Mali aktorzy mieli zaszczyt gościć na swoich prezentacjach wychowawców, klasowe koleżanki i kolegów oraz członków najbliższych rodzin, którzy licznym przybyciem pięknie odpowiedzieli na zaproszenia dzieci. Zajęcia w kołach zainteresowań są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, rozwijają szereg zdolności, kształcą umiejętność współdziałania. Wspólna praca nad przygotowaniem inscenizacji, której scenariusz nawiązuje do faktów historycznych wzbogaciła wiedzę dzieci o formach teatralnych i zasadach współtworzenia dzieła scenicznego a także poszerzyła ich wiedzę z zakresu historii Polski. Był to bowiem spektakl tematycznie powiązany z patronem naszej szkoły Bolesławem Chrobrym. Dziewczynki i chłopcy z klasy II a oraz III d wypróbowywali swoje talenty prezentując utwory literackie i dawny taniec. Zarówno uczniowie klasy drugiej, jak i trzeciej spisali się wspaniale w rolach średniowiecznych dam i rycerzy. Uczestnicząc aktywnie w przygotowaniu scenografii, rekwizytów i kostiumów rozwijali ponadto posiadane zamiłowania plastyczne i manualne. Prezentacja była kontynuacją „zabawy w teatr” rozpoczętej przez uczniów uczestniczących w świetlicowym kole artystycznym w roku szkolnym 2015/16. Był to zarazem pierwszy próbny występ podsumowujący początkowy etap pracy nad spektaklem - efekt działalności kół teatralnego i manualnego w roku szkolnym 2016/17. Jednocześnie jest to zapowiedź zamierzeń na nowy rok szkolny. Planujemy bowiem, pozostając w historycznym klimacie Średniowiecza, kontynuować prace nad prezentacją i sfinalizować w następnym roku występami dla szerszej publiczności.

Organizatorka inscenizacji, Zofia Gadzińska, serdecznie dziękuje osobom współpracującym.V BA52

V B900 

WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH

24 maja uczniowie z klasy I a i I b  byli w  Teatrze Zdrojowym w Cieplicach. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję oglądać przedstawienie teatralne w prawdziwym teatrze. Dzieci podziwiały grę aktorów w spektaklu pt. „ Koziołek Matołek ”. Wszystkim podobały się postacie, przygody, a najbardziej sam koziołek, który swoim tańcem rozśmieszał widzów. Po spektaklu  dzieci miały okazję zajrzeć za kurtynę teatralną i zobaczyć jak wygląda teatr od strony sceny. Niektórzy mogli też spróbować swoich sił na scenie i poruszać lalkami lub z maską na twarzy zagrać krótką scenkę. Okazało się, że jest to dosyć trudne, a praca aktora wymaga ciężkiej pracy – ćwiczeń i wielogodzinnych prób.

Renata Szajwaj

 

 

Biblijni mistrzowie powiatu bolesławieckiego !

Dnia 24.05.2017r W Kruszynie odbyła się IV Olimpiada Biblijna pt. „Znam Dzieje Apostolskie”. W etapie powiatowym wzięło udział 45 uczniów z 16 szkół. Naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie w etapie szkolnym, tj.:  Milena Konieczna IV a, Dariusz Czajkowski IVa oraz Bartosz Jasiński VIa.

Milena Konieczna zajęła I miejsce; 

Dariusz Czajkowski zajął miejsce IV

Bartosz Jasiński zajął miejsce X

Serdecznie gratulujemy!!!                                                

                                                                            Mirosław Kalisz img 20170524 124345 resized 20

 

 KOLEJNA SPRAWNOŚĆ NA KONCIE KL.IB

 PIŁKARZ (NOŻNY, SIATKARZ, KOSZYKARZ)!

W kwietniu i maju , uczniowie poznawali piłki do różnych gier zespołowych. Po tygodniach ćwiczeń z miękkimi piłkami siatkowymi, piłkami koszykowymi i nożnymi, dzieci zdobyły kolejną sprawność –PIŁKARZA. Każdy z Małych Mistrzów polubił inną dyscyplinę sportową związaną z piłką. Nasi zdolni pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z wymaganiami zaliczenia tej sprawności: potrafią nazwać piłki i znają proste zasady mini gier zespołowych. Opanowali umiejętność chwytu, rzutu, kozłowania, odbijania i kopania piłki, choć czasem te kolorowe kule nie chciały ich słuchać i były powodem łez. Zabawa z piłką, bez względu na to jakiej dyscypliny sportowej dotyczy, przynosi dzieciom wiele radości. Gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości!

                                                        Jadwiga Zborowska

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4095/kolejna_sprawnosc_na_koncie_klib-__pilkarz_nozny_siatkarz_koszykarz

wp 20170210 007 1

wp 20170210 006

KONKURS NA KOMIKS

O SPROWADZENIU SIÓSTR  MAGDALENEK

  DO NOWOGRODŹCA

W naszej  szkole uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie na komiks o sprowadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca. Konkurs miał na celu nie tylko rozbudzić zainteresowanie komiksem,  ale także rozwijać  pomysłowość, wyobraźnię i dziecięcą twórczość. Uczestnicy przygotowywali samodzielnie wykonane komiksy w formacie A3, inspirowane historią sprowadzenia sióstr magdalenek do Nowogrodźca przez św. Jadwigę Śląską.W komiksie uczniowie opierali się na grafice, wprowadzaniu pojedynczych słów lub zwrotów, a także prostych, krótkich dialogach. Do nauczycielek języka polskiego wpłynęło 59 prac, w tym 17 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

kl. IV

Alicja  Kołodziej (IVc) – I miejsce

Olimpia Kapusta (IVa) – wyróżnienie

Dariusz Czajkowski (IVa) – wyróżnienie

Milena Konieczna (IV a) – wyróżnienie

Daria Żółtańska (IVa) – wyróżnienie

kl. V

Kamil Skrzypacz (Va) – I miejsce

Weronika Dudek (Va) – wyróżnienie

Igor Werblicki (Vc) – wyróżnienie

Mateusz Koman (Vc) – wyróżnienie

Martyna Mierzwa (Vc) – wyróżnienie

Marcel Sądaj (Vc) – wyróżnienie

Jakub Oko (Vb) – wyróżnienie

Jagoda Kozdra (Vb) – wyróżnienie

Milena Mierzwa  (Va) – wyróżnienie

kl. VI

Karolina Bober (VIb) – I miejsce

Julia Cidyło (VI c) – wyróżnienie

Bartosz Jasiński (VIa) – wyróżnienie

Konkurs przeprowadziły panie: Janina Kotwica, Monika Rutyna, Małgorzata Jakubowska, Sylwia Parada.Prace nagrodzonych uczniów od 1 czerwca b.r. zostaną wystawione w Domu Kultury Promyk, w związku z obchodami 800-lecia sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca.

                                                                   Opracowała Sylwia Parada

KONKURS PLASTYCZNY

„SPROWADZENIE SIÓSTR MAGDALENEK

DO NOWOGRODŹCA” 

Czerwcowe obchody 800-lecia sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca stały się inspiracją do przeprowadzenia w naszej szkole konkursu plastycznego o działalności sióstr magdalenek, św. Jadwigi Śląskiej i ks. Henryka Brodatego, ich wkładu w historię Nowogrodźca. Uczniowie klas IV-VI tworzyli prace nawiązujące do początków miasta, posługiwali się techniką dowolną, indywidualnie lub w grupie 3-osobowej. W kategorii pracy zespołowej wpłynęło 8 prac, w kategorii prac indywidualnych-29.Komisja w składzie: p. Jadwiga Maksymowicz, p. Krystyna Kędzia i p. Mariusz Urban nagrodzili i wyróżnili:

prace indywidualne:

Alicja Bober kl. IV c –              I miejsce

Aleksandra Ciaciek  kl. IV b – II miejsce

Alicja Kołodziej  kl. IV c –      III miejsce

Malwina Kiełbowicz  kl. IV c – wyróżnienie

Nadia Kapral  kl. VI b  -            wyróżnienie

prace zespołowe:

Gabriela Dolecka (IVb), Klaudia Głaz (IVa), Oliwia Łazowska (IVa) -I miejsce

Oliwia Janiec (Vc), Julia Wołoszyn (Vc), Martyna Mierzwa (Vc) -II miejsce

ex aequo Justyna Fila (VIb), Ivana Šljiva (VIb), Kamila Ozga (VIb) -II miejsce

Katarzyna Klimek (Va), Dominika Drąg (Va),Milena Pawłowska (Va)-III miejsce

Milena Mierzwa (Va), Paulina Lorek (Va), Daria Andruchów (Va) -wyróżnienie

Prace powstały pod kierunkiem pań: Zofii Gadzińskiej, Magdaleny Sobolewskiej, Renaty Dziuby i Sylwii Parady. Prace nagrodzonych uczennic zostaną wyeksponowane w Domu Kultury Promyk, w związku z obchodami 800-lecia sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca.

                                                        Opracowała Sylwia Parada

 

"Szlakiem św. Jadwigi"

Z okazji rocznicy 800-lecia sprowadzenia s. Magdalenek do Nowogrodźca, a także Roku Jadwiżańskiego w naszej szkole został zaplanowany szereg działań, mający na celu uświetnienie tych rocznic. Jednym z nich była wycieczka uczniów do Trzebnicy -miejsca kultu św. Jadwigi Śląskiej. Uczniowie zapoznali się z tam z historią życia św. Jadwigi oraz zwiedzili  najstarszy Kościół na Śląsku, w którym spoczywa święta. Kościół wraz z klasztorem został ufundowany przez św. Jadwigę i jej męża Henryka Brodatego w 1203 roku.Powyższa inicjatywa powstała dzięki współpracy katechetów z Parafią Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

                                               Magdalena i Mirosław Kaliszimg 20170422 095208 resized 20

img 20170422 105300 resized 20

Chłopcy  z SP Nowogrodziec wicemistrzami! 

W dniu 15.05.2017 został rozegrany Finał Powiatu Bolesławieckiego Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców.Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Oliwier Stec, Dawid Burdyna, Patryk Bożek, Maciej Mrozik, Kacper Burdyna, Jakub Głaz, Jakub Ładocha, Hubert Kida, Tomasz Jodłowski oraz Marcel Muszyński zajęła w tym turnieju drugie miejsce, które premiowane było awansem na Finał Strefy Jeleniogórskiej!

Nasze wyniki:

SP Nowogrodziec-SP Kruszyn 3:1

SP Nowogrodziec-SP Gromadka 1:0

Połfinał:

SP Nowogrodziec-SP 5 Bolesławiec 4:2

Finał:

SP Nowogrodziec-SP 1 Bolesławiec 1:3

                                                                            Michał Sudoł

DSC05946

SP Nowogrodziec zdobywa III miejsce

w Strefie Jeleniogórskiej!

Reprezentacja naszej szkoły 22.05.2017 w rozegranym w Bolesławcu turnieju finałowym Strefy Jeleniogórskiej zajęła wysokie trzecie miejsce! Drużyna w składzie Jakub Engel, Tomasz Jodłowski, Gabriel Kurek, Jakub Głaz, Oliwier Stec, Hubert Kida, Jakub Ładocha, Maciej Mrozik, Kacper Burdyna, Dawid Mierzwa bardzo dobrze zaprezentowała się na tle innych zespołów co przyniosło nam miejsce na podium! 

Wyniki:

SP Nowogrodziec-SP Pieńsk 1:0

SP Nowogrodziec-SP 6 Jelenia Góra 0:4

Półfinał:

SP Nowogrodziec-SP 1 Bolesławiec 2:3

Mecz o 3 miejsce:

SP Nowogrodziec-SP Smolnik 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. SP 6 Jelenia Góra

2. SP 1 Bolesławiec

3. SP Nowogrodziec

4. SP Smolnik

5.SP 2 Lwówek Śląski

6.SP 2 Kamienna Góra

7.SP Pieńsk

8. SP 1 Kowary.

                                                   Michał Sudoł

strefa

Karol z klasy III d

laureatem konkursu szczebla powiatowego

  W dniu 26 kwietnia 2017r. rozstrzygnięto eliminacje powiatowe ogłoszonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Mocni”. Celem konkursu było m.in. ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.Wśród laureatów eliminacji powiatowych konkursu mamy ucznia naszej szkoły – Karol Kasprzak z kl. III d zajął III miejsce w grupie I (uczniowie klas I-III szkół podstawowych). Karol brał udział w uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce dnia 23 maja 2017 r. w Starym Teatrze w Bolesławcu. Pracę Karola przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem udziału w eliminacjach wojewódzkich.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                         Zofia Gadzińska 

dscn4491

 I MIEJSCE DLA DARIUSZA CZAJKOWSKIEGO

W GMINNYM KONKURSIE  WIEDZY

NA TEMAT  ŻYCIA J. I. SCHNABLA

W dniu 17.05.2017 r. w GCKiS w Nowogrodźcu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy na temat życia J. I. Schnabla oraz historii Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J. I. Schnabla”. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu, adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Konkurs przeprowadzono w formie testu. Informujemy, że uczeń naszej szkoły Dariusz Czajkowski z klasy IVa zdobył I miejsce i otrzymał nagrodę książkową oraz dyplom.

                                                      Gratulujemy Darkowi !

                                             Opiekun : Renata Dziuba

 XXII OGÓLNOPOLSKI

    FESTIWAL PIOSENKI  „EKOPIOSENKA 2017”  

19.05.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyły się przesłuchania konkursowe XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2017” natomiast  20.05.2017r. Koncert Galowy.  Prezentacje solistów i zespołów oceniało jury w składzie:

1. Jerzy Słota – pedagog, muzyk, wokalista, multiinstrumentalista, członek zespołu VOX.

2. Patrycja Kamola – wokalistka, kompozytorka, autorka teksów, liderka i założycielka zespołów jazzowych.

3. Jarosław Michalski – muzyk sesyjny, gitarzysta, aranżer, producent muzyczny, członek zespołu WHY.

4. Bartosz Jaśkowski – muzyk, wokalista, wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach.

5. Sylwia Jagiełło, Agnieszka Socha – sekretarz jury, trener edukacji odpadowej MCK Legnica.

Do festiwalu zakwalifikowało się 65 uczestników- 53 solistów i 12 zespołów z różnych stron Polski ( Zielona Góra, Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław, Jaworzyna Śląska, Żurawina, Bielawa, Bełchatów, Głogów, Ruszów, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Lubin, Legnica i Nowogrodziec) reprezentujących MDK, MCK, Studio Piosenki i Tańca. Celem festiwalu jest integracja dzieci i młodzieży wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, a także upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę. Festiwal jest też okazją do spotkań zarówno  młodych wokalistów, jak i instruktorów, miejscem wymiany doświadczeń i rozwoju artystycznego. Forma przekazu jaką jest piosenka trafia do odbiorców w sposób szczególny i bardziej niż same słowa przekonuje do ochrony przyrody, dbania o środowisko naturalne, którego jesteśmy integralną częścią. Jury oceniało wykonawców w czterech kategoriach: zespoły, soliści klas I-III, IV-VI, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Po wysłuchaniu 17 solistów w kategorii IV-VI jury postanowiło nagrodzić III miejscem naszą uczennicę z klasy IVa Milenę Konieczną za piosenkę „Kolorowy wiatr”.Za zajęte miejsce otrzymała puchar, dyplom i nagrodę.

                                         Gratulujemy Milenie !

                         Opiekun: Renata Dziuba

img 4592 2

 img 20170519 133119 kopia11

 

   SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZTUCE

11 maja 2017r.  odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow-Czarneckiej. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klas IV-VI. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy o sztuce polskiej i światowej od prehistorii do renesansu. Informujemy, że zwycięzcami zostali następujący uczniowie, którzy będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Sztuce w Kliczkowie:

I miejsce -Dawid Burdyna klasa VIa

II miejsce -Jakub Głaz klasa VIc

III miejsce -Dariusz Czajkowski klasa IVa                                                                                         Gratulujemy !

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu  etapu powiatowego przez organizatora etapu powiatowego.

                                                                       Renata Dziuba

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY

na temat

ŻYCIA J. I. SCHNABLA oraz HISTORII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO  „MUZYKA  U J. I. SCHNABLA”

10 maja 2017 r. w naszej szkole wśród uczniów klas IV – VI odbył się szkolny etap konkursu wiedzy na temat życia J.I. Schnabla oraz historii Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego ”Muzyka u J. I. Schnabla”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o rodzimym kompozytorze europejskiej sławy, jakim był Józef Ignacy Schnabel, jak również przybliżenie historii Międzynarodowego Festiwalu Muzyka u J. I. Schnabla.

 Do konkursu przystąpiło 11 uczniów. Uczniowie sprawdzali swoje wiadomości w formie testu. Komisja w składzie: Renata Dziuba, Ewa Izydorczyk i Mirosław Kalisz wyłoniła trzech zwycięzców, którzy osiągnęli najlepszy wynik i mogą przystąpić do gminnego  etapu konkursu.

I miejsce - Katarzyna Klimek klasa Va

II miejsce - Milena Mierzwa klasa Va

III miejsce - Dariusz Czajkowski klasa IVa

                                                     Gratulujemy zwycięzcom !

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu etapu gminnego przez organizatora etapu gminnego.

                                                            Renata Dziuba

 

Warsztaty w Dobkowie

Uczniowie kl. IIb i IIe w dniu 16.05.2017r. brali udział warsztatach edukacyjnych podczas wycieczki do Sudeckiej Zagrody w Dobkowie. Klasa IIe zwiedzała z przewodnikiem Ekomuzeum Rzemiosła. Dzięki wizualizacjom oraz samodzielnie przeprowadzonym doświadczeniom , w sposób interaktywny, dynamiczny i oparty na modelach, poznała wulkaniczną przeszłość Ziemi.Zabawa na platformie symulującej trzęsienie Ziemi oraz obejrzenie filmu w 3D „Jak powstały Sudety?” były niezapomnianą atrakcją. Natomiast klasa IIb zdobywała  wiedzę na temat wody, lodu oraz pary wodnej poprzez proste eksperymenty fizyczne i chemiczne, pozwalające zrozumieć świat ukryty w kropelce wody. Uczniowie wykonali ciepły, kolorowy śnieg, który zabrali ze sobą do domu. Obie klasy brały udział w warsztatach pieczenia pizzy. Tu uczniowie wykazali się wspaniałą organizacją pracy i współpracą w grupie. Każdy zespół miał swoich liderów , którzy czuwali nad przebiegiem pracy: dokładnym odczytaniem przepisu na rozczyn drożdżowy i ciasto, zakupieniem w sklepiku składników na pizzę, w którym to płaciło się uśmiechem oraz  porządkiem na swoim stanowisku. Efektem pracy małych szefów kuchni były  trzy upieczone pizze ze zdrowymi składnikami. Dzieci zachowały przepis na rozczyn i ciasto , by móc upiec taką pizzę w domu dla rodziców. Wycieczka była wspaniała, oparta na przeżyciach i doświadczeniach uczniów. Pozostanie w pamięci na zawsze.                      

                                                J. Zborowska, E. Izydorczyk

WP 20170516 023

WP 20170516 031 1

WP 20170516 060

WP 20170516 066                                           

                      POMAGAMY SENIOROM

Uczennice ze Szkolnego Koła PCK zorganizowały zbiórkę napojów i soków. Udało się zebrać ok. 70 l. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wychowawców i uczniów naszej szkoły, którzy chętnie przynoszą dary, wspierając nasze wszystkie akcje.Sokami obdarowaliśmy pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Nowogrodźcu. 

                                                                Joanna Świderimg 0211 1img 0212 2

 

             Chłopcy z SP Nowogrodziec

       Mistrzami Gminy w Piłce Nożnej

W dniu 5.05.2017 odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej chłopców i dziewcząt. W turnieju udział wzięły drużyny chłopców: SP Nowogrodziec, SP Nowa Wieś i SP Czerna. Wśród dziewcząt: SP Nowogrodziec i SP Nowa Wieś. Nasz zespół chłopców okazał się bezkonkurencyjny. Wygrał dwa swoje mecze i uzyskał awans na Mistrzostwa Powiatu. Drużyna dziewcząt  przegrała swój mecz i zajmując II miejsce niestety nie uzyskała awansu na Finał Powiatowy. Warto dodać, że mimo chłodnej aury, zawody przebiegły w ciepłej atmosferze sportowej walki, a z twarzy uczestników nie schodził uśmiech! Gratulujemy!

                                                        Michał Sudoł

gmina

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY

O PATRONIE BOLESŁAWIE CHROBRYM

ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 24.04.2017r.  przeprowadzono wśród klas IV – VI drugi etap szkolnego konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Bolesławie Chrobrym. Celem konkursu było wykazanie, iż uczeń zna  historię państwa polskiego oraz życie i działalność pierwszego króla Polski, a także dostrzega rolę patrona  szkoły w życiu społeczności szkolnej. Na lekcjach wychowawczych uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o Patronie Szkoły w formie testu zamkniętego. Z klas wyłoniono po 3-4 osoby, które osiągnęły najlepszy wynik i mogły przystąpić do II etapu konkursu.

Laureatami zostali :

Klasy IV -       Aleksandra Ciaciek (IV b)    -  I miejsce

                        Dariusz Czajkowski (IV a)-   II  miejsce

                        Sara Stec (IV c)    - III miejsce

Klasy V –       Katarzyna Klimek (V a) - I miejsce

                        Wiktor Herliczka (V b) - II miejsce

                        Weronika Dudek (V a)  - III miejsce

Klasy VI -        Oliwia Bram  (VI a) - I miejsce

                        Dawid Burdyna (VI a) - II miejsce

                        Karolina Bober (VI b) - III miejsce

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom na najbliższym apelu. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. 

                                           Opracowała: Sylwia Parada

         

 GRY  ULICZNE

 W dniu 27 kwietnia 2017r.  19 finalistów konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Bolesławie Chrobrym wzięło udział w Grze Ulicznej dotyczącej historii Nowogrodźca.

Uczniowie pod opieką nauczycieli: Sylwii Parady, Wojciecha Jasińskiego i Mirosława Kalisza szukali odpowiedzi na pytania związane z panowaniem Bolesława Chrobrego, a także z historią miasta. Trzy grupy, posługując się mapą Nowogrodźca, musiały dotrzeć do pięciu miejsc, gdzie ukryto pytania. Przydała się orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy oraz dobra znajomość historii. Ponadto przy każdym stanowisku czekały  na zawodników koperty z literami, z których należało ułożyć hasło i wyjaśnić jego znaczenie. Najlepszą drużyną została grupa pana Wojciecha Jasińskiego w składzie: Weronika Dudek (Va), Milena Gurtatowska (Vb), Oliwia Bram (VIa), Natalia Szmit (VIb), Aleksandra Ciaciek (IVb),  Klaudia Suduł (IVc). GRATULUJEMY!!!

Składamy podziękowania Panu Tadeuszowi Orawcowi, pracownikowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, który przygotował Gry Uliczne dla naszych uczniów, a także Pani Marcie Trypce-Bram i Pani Annie Bober za pomoc w organizacji.

Gry Uliczne były imprezą przeprowadzoną w naszej szkole w ramach projektu historycznego związanego z 800-leciem sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca.

                                                             Sylwia Parada

img 20170427 090245

      wp 20170427 09 07 16 pro                     

dscn4399                               

                 MISTRZOSTOWIE  POWIATU 

                   W LEKKIEJ ATLETYCE

Mistrzostwa odbyły się 9.05.2017 r. na stadionie miejskim w Bolesławcu. Mimo niesprzyjającej aury uczniowie z naszej szkoły odnieśli wiele znaczących wyników.

  1. Katarzyna Zawrotniak – III miejsce w biegu na 60 m.
  2. Maciej Prusinowski – III miejsce w biegu na 60 m.
  3. Hubert Kida – III miejsce na 300 m.
  4. Julia Cidyło – I miejsce w skoku wzwyż.
  5. Dominik Szmit – I miejsce w pchnięciu kulą.
  6. Eryk Oleński II miejsce w pchnięciu kulą.
  7. Sztafeta szwedzka ( Maciej Prusinowski, Dominik Szmit, Gracjan Ładocha, Tomasz Jodłowski) – II miejsce.
  8. Sztafeta szwedzka (Kamila Ozga, Karolina Bober, Katarzyna Zawrotniak, Julia Cidyło) – II miejsce.

Wszystkie powyższe osoby zakwalifikowały się do Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej w Lekkiej Atletyce, które odbędą się 19.05.2017 r. w Zgorzelcu.

 Gratulujemy sportowcom i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach!

                                                           Wojciech Jasiński

DSC05868DSC05874DSC05862DSC05875

 

MOJE DZIECKO NA TLE KLASY

LEKCJA OTWARTA DLA RODZICÓW

 

Dnia 8 maja 2017 r. w klasie II d odbyły się zajęcia otwarte zorganizowane przez wychowawcę – Panią Monikę Maciaszek-Zdunek. Temat lekcji brzmiał:  „Powtórzenie i  utrwalenie bieżących wiadomości.” Głównym celem zajęć była obserwacja naszych dzieci podczas trwania zwyczajnej lekcji. Mieliśmy okazję zaobserwować naszych drugoklasistów pod kątem zainteresowań, umiejętności i aktywności na zajęciach.

Przedsięwzięcie to było doskonałą okazją indywidualnego zbliżenia rodziców do problemów, z jakimi na co dzień spotykają się nauczyciele. Pani Monika przygotowała ciekawe zajęcia z zakresu ortografii, części mowy, matematyki, przeplatane aktywnością ruchową, co w doskonały sposób pomogło w utrwaleniu pozyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności. Uczniowie pracowali w 4-osobowych grupach, co pozwoliło, według nas, na wzmocnienie pozytywnych relacji miedzy dziećmi.

Uważamy, że takie spotkania zacieśniają współpracę rodziców ze szkołą, a przede wszystkim z wychowawcą. Pozwalają także na lepsze zrozumienie problemów, z jakimi na co dzień boryka się nauczyciel w różnych sytuacjach.

Bardzo cieszy nas, jako rodziców, inicjatywa, z jaką wystąpiła wychowawczyni klasy II d  i liczymy, że będziemy mieć możliwość uczestniczenia w takich zajęciach jeszcze wiele razy.

                                                                                                                   Rodzice

 

 

 

SZKOLNY SZCZYPIORNIAK

SUKCESY NASZYCH SPORTOWCÓW!

 Bardzo dobry występ odnotowała reprezentacja naszej szkoły w piłce ręcznej.30.03.2017 roku zdobyła Mistrzostwo Powiatu pokonując szkoły z Bolesławca SP 1 i SP 4 oraz SP z Gromadki.W rozgrywkach Strefy Jeleniogórskiej w półfinale drużyna rywalizowała z SP 1 Bogatynia, SP Smolnik i SP Gryfów Śl. Drugie miejsce dało nam możliwość gry w ścisłym finale.W finale 11.04.2017 r. w hali sportowej w Nowogrodźcu zespół nasz stoczył zacięte boje z SP 6 z Jeleniej Góry i SP Smolnik ostatecznie zajmując drugie miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej.

Drużynę reprezentowali: Jakub Engel, Jakub Głaz, Bartosz Jasiński, Tomasz Jodłowski, Marcel Kurek, Gracjan Ładocha, Maciej Mrozik, Eryk Oleński, Daniel Rudzik, Dominik Szmit, Przemysław Zamojski.

                                                                  Trener- Wojciech Jasiński

DSC05761

 DSC05789

DSC05817

  Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„ Pegazik”w Kłodzku

       Dnia 27.04.2017 roku odbył się finał konkursu recytatorskiego dla szkól podstawowych. Naszą szkołę oraz powiat bolesławiecki reprezentował Piotr Lehmann z klasy V b. Piotr zaprezentował wiersz Joanny Kulmowej „ Myśliciel”. W konkursie wzięło udział 43 uczestników. Jury w składzie: Klaudia Lutosławska- Nowak ( dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliotek w Kłodzku),  Katarzyna Schic ( animator kultury),Joanna Załucka ( aktorka, komisarz przeglądu), Wojciech Heliński( animator kultury),Marek Mazurkiewicz ( dyrektor Ośrodka Kultury w Kłodzku ,w jawnym głosowaniu przyznało naszemu uczniowi wyróżnienie. Piotr Lehmann otrzymał dyplom z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową . Gratulujemy!           Renata Turbak 

FOT8F2E

 

                        „  W świecie poezji”

Dnia 28.04.2017roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Nowogrodźcu odbył się konkurs recytatorski przeznaczony dla klas I-III pod hasłem „ W świecie poezji”.

Nasza szkołę reprezentowali uczniowie wyróżnieni w etapie szkolnym. W konkursie wzięło udział 42 uczestników ze szkól podstawowych gminy Nowogrodziec. Jury w składzie :pani Maria Michalczuk (przewodnicząca jury) pan Grzegorz Żak oraz pani Anna Woloszyn oceniło recytujących.

W kategorii klas pierwszych nasza uczennica z kl. I a Kornelia Wolańska otrzymała wyróżnienie.

W klasach drugich:  II miejsce zajęła Aneta Ciaciek z kl. II b

                                III miejsce zajął Bartosz Janiec z kl. II d

W klasach trzecich : wyróżnienie otrzymała Oliwia Piekacz z kl. III b

               Laureatom konkursu gratulujemy!

                                                                                   Renata Turbak

FOTD98A

Bezpiecznie w podróży pociągiem!

WARSZTATY EDUKACYJNE "BEZPIECZNY PRZEJAZD"

Dnia 27 kwietnia 2017 odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich. Tematem zajęć były: „Zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury kolejowej w tym zasad bezpiecznej podróży pociągiem, zachowań na przejazdach kolejowych oraz w pobliżu frakcji kolejowych.” uczniów klas drugich odwiedzili  pracownicy Straży Ochrony Kolei. Wizyta ta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Mogły dowiedzieć się jak trudną i odpowiedzialną pracą jest wykonywanie tego zawodu. Najważniejszą częścią było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad bezpieczeństwa i zachowania szczególnej ostrożności na obszarze kolejowym, w tym na przejazdach i przejściach kolejowych, dworcach i w pociągach. Ukazano konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i niewłaściwego zachowania w obszarze kolejowym. Na zakończenie czekała na dzieci niespodzianka - spotkanie z psem wyszkolonym do zadań specjalnych. Jego opiekun opowiedział o swoim podopiecznym i zaprezentował jego niezwykłe umiejętności. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy i kształtowania świadomości bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo - drogowych, otrzymaliśmy Zeszyt Edukacyjny „BEZPIECZNY PRZEJAZD”.

                                   Ewa Izydorczyk, Monika Maciaszek-Zdunek

 

SZKOLNY  KONKURS  RECYTATORSKI

     W tym roku konkurs recytatorski w klasach I – III odbywał się pod hasłem: „W świecie poezji.”  Wzięli w nim udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych. Komisja w składzie : przewodnicząca – pani Renata Turbak, pani Maria Michalczuk i pani Maria Skrzypacz po przesłuchaniu   wszystkich recytujących przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach :

 

             w klasach pierwszych :  I miejsce – Nikola Wołoszyn z kl.I b

                                                   II miejsce – Kornelia Wolańska z kl.I a

                                                 III miejsce – Laura Jadach z kl. I b

              w klasach drugich : I miejsce – Aneta Ciaciek z kl. II b

                                             II miejsce – Bartosz Janiec z kl. II d             

                                            III miejsce – Emilia Janiec z kl. II e

             w klasach trzecich : I miejsce – Mateusz Kiełbowicz z kl. III c

                                            II miejsce – Oliwia Piekacz z kl. III b

                                           III miejsce – Julia Dzioba z kl. III a

   Laureaci etapu szkolnego otrzymają dyplomy i nagrody, jednocześnie laureaci pierwszego i drugiego miejsca w poszczególnych kategoriach będą reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Renata Szajwaj

 

      „Do świata dziecka wchodzi się boso“

Milena Konieczna kl. 4a i  Jagoda Kozdra kl. 5b uczennice  Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zostały laureatkami XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej pt. „Do świata dziecka wchodzi się boso“ zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku.  W konkursie wzięli udział uczniowie z 508 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Jury pod przewodnictwem znanej pisarki Wandy Chotomskiej doceniło opowiadania naszych utalentowanych literacko uczennic. Gratulujemy i życzymy wielu  kolejnych sukcesów  literckich.                               Janina Kotwica

IMG 20170423 223600IMG 42531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY DLA KLAS IV-VI

                        pt. „SAXHORN I SUZAFON 

              W ELEKTRONICZNYM TOWARZYSTWIE”

12 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się kolejny koncert umuzykalniający pt.” Saxhorn i Suzafon w elektronicznym towarzystwie”. Na scenie dominowały 3 instrumenty, które są nam mało znane i zaczynają się na literę „s” : saxhorn, suzafon oraz sentyzator. Sentyzator to tzw. komputer dźwięków, który potrafi wydać każdy odgłos np.perkusji, trąbki, gitary elektrycznej i pół miliona innych. Instrumenty te powstały na początku 40 i 50 latach XX wieku w Ameryce Północnej. Saxhorn to instrument dęty blaszany, na którym muzyk, aby wydobyć dźwięk musi dmuchać w ustnik. Ostatnim instrumentem był suzafon, który waży ponad 17 kg  o długości 2,5m. Utwory zagrane na scenie to np.  „Stary niedźwiedź” czy  „Crazy Fog”. Koncert bardzo mi się podobał i chciałabym, aby muzycy częściej nas odwiedzali.

                                                      Paulina Lorek z klasy Va

                                                       Opiekun: Renata Dziuba

                                                                                                                          

   .................................................................................................

Przygody małego pingwinka Pik Poka

24 kwietnia 2017 r. naszą szkołę odwiedzili aktorzy z Teatru Humoru ”Igraszka” z Wałbrzycha. Mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl o "Przygodach małego pingwinka Pik Poka".
Dzieci poznają historię małego pingwinka mieszkającego na Wyspie Śniegowych Burz. Pik-Pok to ciekawskie i odważne zwierzątko, które po rozmowie z kaczorem Kwa –Kwak postanawia wyruszyć w Świat i odnaleźć Błękitne Jezioro. Gdy tylko nadarza się okazja, wsiada do helikoptera zaprzyjaźnionego pilota i udaje się w podróż pełną fascynujących przeżyć i przygód. Zwiedza, ogląda, doświadcza tego, czego nie ma w jego krainie i w końcu dochodzi do wniosku, że ten ekscytujący kolorowy świat, nie jest dla niego. Zmęczony poznawaniem go wraca wreszcie na Biegun Polarny. Wyprawa uczy bohatera, że w domu najlepiej i najbezpieczniej, i że powinien doceniać to, co ma.

 

Dzięki wspaniałej grze aktorskiej, pomysłowym rekwizytom oraz oryginalnej scenografii przedstawienie przeniosło dzieci w „inny świat”, pobudziło ich wyobraźnię i dostarczyło wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

Lidia Dul

 

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W Polsce święto istnieje od 1990r. To dzień, który powinniśmy poświęcić przyrodzie i uświadomieniu sobie, co możemy zrobić dla Ziemi, aby była mniej zanieczyszczona. Taką wiedzę należy wpajać dzieciom, najlepiej już od najmłodszych lat. Warto, aby dzieci były świadome, czym jest ekologia? Jak należy chronić przyrodę? Co robić, aby wspólnie dbać o dobro naszej planety Ziemi?

Uczniowie naszej szkoły chętnie poznają, pracują i w miarę swoich możliwości dbają o najbliższe środowisko. Uczniowie klas I – III wykonali prace plastyczne, które mają zwrócić uwagę i przypomnieć nam, że Ziemia jest tylko jedna i powinniśmy zawsze o nią dbać.

opiekun  MSU – M. Szulc

 

 

KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU AKORD

ORAZ SOLISTKI MILENY KONIECZNEJ

10 kwietnia 2017 roku w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej. Wzięło w nim udział 6 zespołów oraz 16 solistów.   Z radością informujemy, że w kategorii soliści Milena Konieczna z klasy IVa wyśpiewała   I miejsce.

W kategorii zespoły Akord zajął również I miejsce. W składzie Akordu zaśpiewali: Julia Dzioba kl. IIIa, Dominik Dzioba kl. IIIa, Milena Konieczna kl. IVa, Milena Jadach kl. IVc, Kamil Skrzypacz kl. Va.

                   Gratulujemy zespołowi oraz solistce!

                                                                 Opiekun Renata Dziuba

17884651 1254937817959568 3024

img 20170410 115139

17884172 1254938101292873 8495

SUKCES ZESPOŁU AKORD                               

  15 marca 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze odbył się  XI Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej –etap rejonowy pt. „Ojczyzno ma”. Zespół Akord w składzie: Julia Dzioba, Dominik Dzioba, Milena Konieczna, Olimpia Kapusta, Milena Jadach, Dominika Drąg, Kamil Skrzypacz i Jagoda Hausman zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich we Wrocławiu.

Etap wojewódzki XI Dolnośląskiego  Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej odbył się 8 kwietnia 2017 roku w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W w/w etapie wzięło udział 16 zespołów i 19 solistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jury w składzie:

-Prof. Dr hab. Piotr Łykowski- dziekan Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu- przewodniczący

-Mariola Kolan- przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

-Anna Kulińska- Przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

-Jacek Gawroński- śpiewak, reżyser

-Jarosław Zawartko- śpiewak, aktor

po przesłuchaniu uczestników zakwalifikowało nasz zespół AKORD do koncertu galowego XI Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej we Wrocławiu.

                            Gratulujemy serdecznie zespołowi Akord!!!

                                                    Opiekun Renata Dziuba

img 4135 1

img 20170408 122402

 

Sprawozdanie z przebiegu

Szkolnego Konkursu Ortograficznego klas II i III

Konkurs ortograficzny przebiegał zgodnie z regulaminem. Klasy II i III(17.03.2017) pisały dyktando, które zostało sprawdzone przez wychowawców. Do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Klasa II a:

1.   Zofia Orawiec

2.   Liliana Kafel

3.   Michał Fedorowicz

4.   Kamil Wałęga

Klasa II b

1.   Aneta Ciaciek

2.   Szymon Felczyński

3.   Wiktoria Kiełbowicz

4.   Łukasz Kozioł

5.   Magdalena Michalska

6.   Martyna Stec

Klasa II c:

1.   Marcel Chudyba

2.   Jakub Burdyna

Klasa II d

1.   Bartosz Janiec

2.   Julia Jamróz

3.   Julia Góral

Klasa II e

1.   Mateusz Jasiński

2.   Julia Antoniszyn

3.   Marcin Kwaśnik

Klasa III a

1.   Igor Twardowski

2.   Elżbieta Zawrotniak

Klasa III b

1.   Bartosz Jasiński

2.   Maria Waloszczak

3.   Sara Szeremeta

4.   Piotr Mrowiec

Klasa III c

1.   Dominika Zamorska

2.   Jacek Ostański

3.   Emilia Siembida

4.   Mateusz Kiełbowicz

5.   Amelia Ludziak

Klasa III d

1.   Nikola Troszczyńska

2.   Szymon Mytnik

W drugim etapie (23.03.2017) uczniowie rozwiązywali zagadki ortograficzne, pisali tytuły baśni, podpisywali obrazki z różnymi trudnościami ortograficznymi oraz uzupełniali luki w tekstach.

Test ortograficzny zawierał 10 różnych zadań i tekst z lukami. W teście można było zdobyć 95 punktów.

Komisja w składzie: pani wicedyrektor Jadwiga Maksymowicz- wiceprzewodnicząca, pani Dorota Markowska, pani Ewelina Zabawa sprawdziła prace, podliczyła punkty i przyznała pierwsze trzy miejsca w klasach drugich i trzecich. Są to uczniowie:

1.   Nikola Troszczyńska, klasa III d               1. Zosia Orawiec, II a

2.   Dominika Zamorska,  III c                        2. Łukasz Kozioł, II b

3.   Amelia Ludziak , klasa III c                      3. Bartosz  Janiec,  II d

Finał szkolnego konkursu ortograficznego – etap II

20 uczniów z klas 2 i 3 zakwalifikowało się do finału szkolnego konkursu ortograficznego. Do nich należą:

1.   Nikola Troszczyńska   90punktów/ 95    kl. III d

2.   Dominika Zamorska   88,5                     kl. III c

3.   Amelia Ludziak          86.5                     kl. III c

4.   Emilia Siembida          86                        kl. III c

5.   Zofia Orawiec              85                        kl. II a

6.   Elżbieta Zawrotniak  84.5                      kl. III a

7.   Jacek Ostański            84                        kl. III c

8.   Łukasz Kozioł             83,5                     kl. II b

9.   Bartosz Jasiński          83,5                    kl. III b

10. Bartosz Janiec           81                        kl. II d

11. Szymon Mytnik        80,5                      kl. III d

12. Maria Waloszczak   78                         kl. III b

13. Sara Szeremeta        77,5                      kl. III b

14. Piotr Mrowiec          75,5                      kl. III b

15. Mateusz Kiełbowicz  75                       kl. III c

16. Wiktoria Kiełbowicz  72                       kl. II b

17. Igor Twardowski        71                      kl. III a

18. Aneta Ciaciek              68,5                   kl. II b

19. Marcin Kwaśnik          67,5                   kl. II e

20. Szymon Felczyński      64,5                   kl. II b

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Ewelina Zabawa

 

Spotkanie z Magdaleną  Zarębską

 

Dnia 7 marca 2017r. uczniowie klas I a, II a i IIe zostali zaproszeni do Miejskiej Biblioteki w Nowogrodźcu na spotkanie z p. Magdaleną Zarębską, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która w 2008 roku opowiadaniem ,,Czterdzieści razy Wrocław" wygrała konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Jej książka "Kaktus na parapecie" w 2012 roku była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Książka ,,Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował" została ogłoszona książką roku 2013.

Pisze przed południem, po południu zajmuje się córkami. Jej największą pasją jest jazda konna. Nie lubi dni, w których nie udaje jej się napisać ani jednego zdania. Spotkanie autorskie pani Magdalena poprowadziła w formie warsztatów, które było połączone z pokazem multimedialnym. Na początku spotkania pisarka opowiedziała o swoich książkach. Druga część warsztatów, to gry i zabawy  związane z jej twórczością. Na podstawie pozycji ”Kraina nieczytania” dzieci dowiedziały się, czym jest wyobraźnia, jak wyrażać emocje poprzez słowa, gesty itp. Dzieci  bardzo chętnie w nich uczestniczyły i bardzo im się ta forma zabawy podobała. Spotkanie  bardzo udane, było dużo radości i śmiechu. Na zakończenie spotkania ustawiła się kolejka po autografy i dedykacje do zakupionych książek.

                                                                      Ewa Izydorczyk

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

na Kartkę Wielkanocną

Dnia 3 kwietnia 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy miało miejsce podsumowanie konkursu „Kartka Wielkanocna 2017”. Był to konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Wzięło w nim udział 696 uczniów. Komisja oceniająca po obejrzeniu prac przyznała uczestnikom nagrody (miejsca równorzędne) i wyróżnienia oraz kwalifikacje prac na wystawę pokonkursową. Spośród uczniów reprezentujących naszą szkołę Nadia Kizyma z kl. III d osiągnęła tytuł laureata uzyskując nagrodę ,natomiast Emilia Szewczak- Świrska z kl. II a  wyróżnienie. Dziewczynki wraz z rodzicami uczestniczyły w uroczystości podsumowania konkursu, podczas której musiały odnaleźć swoje prace pośród innych prezentowanych na wystawie. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i piękne książki oraz brały udział w wielkanocnych warsztatach.Serdecznie Nadii i Emilii gratulujemy i życzymy dalszych plastycznych sukcesów.

                                         Zofia Gadzińska 

img 20170403 171523 burst001 c

      Znalezione obrazy dla zapytania pisanki wielkanocne   ,, PISANKA – KRASZANKA”

 Etap szkolny konkursu ,, Pisanka – Kraszanka” odbył się 31 marca w świetlicy i uczestniczyło  w nim  24 uczniów z klas I – VI. Nagrodą w konkursie był udział w etapie gminnym.  Komisja wyłoniła po dwóch laureatów z klas I – III oraz VI – VI. Wyróżnienia otrzymały:

klasy I -   III  
                    Emilia Szewczak – Świrska kl. II a
                    Martyna Stec  kl. II b
klasy IV – VI
                    Karolina Bober kl. VI b
                    Wiktoria Martinowska kl. IV c

       

W etapie gminnym , który odbył się 7 kwietnia w GCKiS w Nowogrodźcu  dwie uczennice  z naszej szkoły zostały nagrodzone:

 w kategorii I -  II miejsce  zdobyła Emilia Szewczak – Świrska z klasy II

 w kategorii II – wyróżnienie otrzymała Wiktoria Martinowska z klasy IV

            Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!!

                                      Opiekun – Magdalena Sobolewska

 skan 20170407 4skan 20170407 3

 

 

Zabawy z Edubalami

Uczniowie klasy I a uwielbiają wszelkie zabawy ruchowe z piłkami. Tym razem bawiliśmy się ucząc. Wykorzystując Edubale utrwalaliśmy wiadomości z zakresu znajomości liter i cyfr. Radości było co niemiara. Dzieci chętnie brały udział w zabawach a także wymyślały nowe. Edubale to świetny pomysł na uatrakcyjnienie lekcji, nie tylko z wychowania fizycznego.

Monika Maciaszek-Zdunek

Piłki Edubal to ciekawy środek dydaktyczny, który uczy i bawi. Sprawiają ze szkoła staje się dla uczniów miejscem atrakcyjnym. Stosowane w czasie zajęć rozwijają u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania, twórczego myślenia, motywują wszystkich do aktywności ruchowej, dając szansę mniej sprawnym ruchowo wykazania się walorami intelektualnymi, a dzieciom o wyższej sprawności intelektualnej walorami ruchowymi. Nauczycielom umożliwiają poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiazań w bardziej efektywnym osiaganiu celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej.

żródło: internet

 

 artykuł na str. http://malymistrz.pl/news/show_news/4060/zabawa_z_edubalami_ 

 

Koncert umuzykalniający dla klas I – III

17 marca 2017 w naszej szkole odbył się koncert umuzykalniający pt.: „Krakowiak i inne tańce ludowe”. Muzycy i tancerze zaprezentowali przepiękne polskie utwory i tańce narodowe. Były to: Oberek, Kujawiak, Polonez, Mazur oraz Krakowiak. Uczniowie mieli możliwość, nie tylko słuchania utworów, ale przede wszystkim podziwiania tradycyjnych strojów i tańców. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem oglądali krakowiaka, który jest żywym, skocznym i sprężystym tańcem; oberka, który jest polskim tańcem ludowym o żywym tempie i skocznej melodii, spokojnego, powolnego kujawiaka, skocznego, wesołego mazura oraz dostojnego poloneza, który jest tańcem reprezentacyjnym, często tańczonym na rozpoczęcie uroczystych bali.

Monika Szulc

 

Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 zaplanował i zrealizował szereg działań, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – III oraz wychowawcy. Zadania wymagały dużego zaangażowania i chęci całej naszej szkolnej społeczności – A WYNIKI SĄ IMPONUJĄCEJ!

Zrealizowane zadania przez „MSU” klasy I - III

Lp. Zadanie
1. Sprzątanie świata – zbiórka „Elektrośmieci”. - Uczniowie klas I – III uzbierali około 300 kg „elektrośmieci” – oddaliśmy setki starych płyt, baterii, telefonów, kabli, ładowarek i mnóstwa innych urządzeń elektronicznych.
2. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Dłużynie - Dla piesków i innych zwierząt, które muszą przebywać w schronisku uzbieraliśmy ok. 250 kg karmy.
3. Udział w programie „Śniadanie Daje Moc” - To już nasza tradycja, że uczestniczymy w programie, który promuje i zachęca uczniów do zdrowego i smacznego śniadania. W tym roku śniadanie przygotowywało 17 klas – od I do VI.
4. „Święta tuż, tuż…” – konkurs na najładniej udekorowane drzwi do sali. Wszyscy uwielbiamy i czekamy na Święta Bożego Narodzenia. Nastrój i świąteczna  atmosfera panowała w całej szkole, każde drzwi były piękne i świąteczne. Jednak komisja musiała wybrać te „najładniej udekorowane” – czyli drzwi klasy II b.
5. Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza” W grudniu 2016r. uczniowie klas I – III uzbierali tysiące malutkich grosików, ale po ich zliczeniu okazało się, że to „góra” pieniążków, bo aż prawie ok. 500 zł.
6. „Walentynkowe karteczki” – liścik dla ulubionej koleżanki                 i kolegi. 14 luty – Dzień Zakochanych i Przyjaźni. Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekali na kartkę z wyrazami sympatii, pozdrowień i życzeń. Ten dzień, okazał się być bardzo pracowity dla „małych listonoszy”, którzy przekazali aż 254 „Walentynkowych karteczek” dla uczniów i nauczycieli.
7. Pierwszy Dzień Wiosny -  Konkurs na najładniejszą „Panią Wiosny” – ubraną w strój ekologiczny. Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku, czekamy na nią z niecierpliwością… i w końcu 21 III przyszła – a raczej przyszło ich 10 do naszej szkoły. Wszystkie ubrane były w piękne, pomysłowe i ekologiczne suknie.. Uczniowie klas I – III przygotowali i zaprezentowali stroje przed komisją, która oceniła i wybrała najładniejszą „Panią Wiosnę”. I – miejsce zajęła kl. II b, II – miejsce – kl. II d i III miejsce klasa II a.

 

 

„Mały Samorząd Uczniowski” – czyli uczniowie klas I – III dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców, aktywnie współpracuje z Samorządem Uczniowskim kl. IV – VI przy organizowaniu „ciasteczkowych czwartków”, które okazały się ogromnym sukcesemJ.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM RODZICOM!!! – MSU.  

Monika Szulc

 

 

Uroczyste pasowanie na czytelnika

          Pasowanie na czytelnika  to oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku , weszło już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Odbywa się najczęściej w II semestrze roku szkolnego, kiedy uczniowie znają już cały alfabet.

            W tym roku uroczystość odbyła się 28.03.2017. Głównym celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustanego rozwijania umiejętności czytania. Na te okazję zostało przygotowane przedstawienie „ Kosmici w bibliotece” w wykonaniu uczestników Koła Czytelniczego. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki, jak najwięcej czytać i odwiedzać bibliotekę. Następnie każdy pierwszoklasista został pasowany na czytelnika i otrzymał pamiątkowy dyplom. Pani dyrektor Urszula Troszczak- Krzywdzińska pogratulowała dzieciom i życzyła miłych wrażeń podczas czytania książek. Na zakończenie uczniowie obejrzeli przedstawienie „ Kopciuszek” w wykonaniu dzieci ze świetlicy.               

              Przygotowały : Renata Turbak, Magdalena Sobolewska

DSCN4319 z

             DOLNOŚLĄSKA GALA TALENTÓW

21 marca 2017 r. w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” odbyły się eliminacje rejonowe do VII Dolnośląskiej Gali Talentów. Organizatorem Gali z rejonu jeleniogórskiego, wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, było Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir.

W eliminacjach rejonowych wzięło udział 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych, których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali szeroki wachlarz talentów: od śpiewu solowego, poprzez recytację, prezentacje filmowe, grę na instrumentach, zespołowe gry aktorskie, taniec, poezję śpiewaną do pokazu walki muay tay.

Wykonawców oceniało Jury pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Kaziuk – wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Skład Jury: Pani Maria Subik – dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir,  Pani Małgorzata Niewęgłowska-nauczyciel fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bolesławcu, Pani Agnieszka Radwańska – choreograf i kierownik muzyczny zespołu pieśni i tańca „Bolesławiec” pracownik Bolesławieckiego Ośrodka Kultury oraz Pan Marek Łętowski – nauczyciel instruktor pracowni wokalnej i muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury.

            Z radością informujemy, że decyzją Jury kwalifikacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów, która odbędzie się w Świdnicy, otrzymała uczennica naszej szkoły Milena Konieczna z klasy IVa.

                                                  Gratulujemy Milenie!

            Opiekun: Renata Dziuba

17264341 1233435890109761 5419821493074506831 nSkan 20170324

 

LEKCJA Z MISTRZEM

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (z klas: I a, I b, II b i II d) mieli fantastyczną lekcję tenisa stołowego.

Dnia 24.03.2017 gościliśmy paraolimpijczyka – Pana Piotra Grudnia - medalistę letnich igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy, a jednocześnie wujka jednego z uczniów klasy II b - Michała Tryniszewskiego. Pan Piotr Grudzień przybył do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu na zaproszenie nauczycielek realizujących program Mały Mistrz – Pani Jadwigi Zborowskiej i Pani Moniki Maciaszek-Zdunek.

Nasz gość opowiedział nam o swoich sukcesach, porażkach, ciężkiej pracy i  szlifowaniu charakteru. Pochwalił się medalami. Podpowiedział, co robić, by zostać zdyscyplinowanym i wzorowym sportowcem. Przeprowadził fantastyczne zajęcia tenisa stołowego. Wszyscy uczniowie mieli możliwość zagrania z Mistrzem. Pan Piotr uczył, jak fachowo trzymać rakietkę i jak odbijać piłeczkę. Mówił nam, że nie wystarczy sam talent, aby zostać mistrzem sportu. Tylko żmudny i systematyczny trening czyni mistrza!  Na zakończenie pan Piotr Grudzień rozdał wszystkim autografy ze swoim zdjęciem i obejrzał występ wokalno-taneczny uczniów naszej szkoły.

Nasz gość zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Mistrz paraolimpijski prywatnie jest bardzo sympatycznym, kontaktowym człowiekiem i jak rzadko kto, potrafił zjednać sobie wszystkie dzieci, które z entuzjazmem zadawały mu szereg nurtujących je pytań. Mamy nadzieję, że tak świetnie rozpoczęta współpraca, przyniesie nam i naszemu Mistrzowi wiele satysfakcji i przyjemności oraz zachęci naszych uczniów do próbowania swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych.  

Monika Maciaszek-Zdunek

Piotr Grudzień jest zawodnikiem klubu sportowego Start Zielona Góra, studentem socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest członkiem kadry narodowej i paraolimpijskiej mężczyzn w Polsce w tenisie stołowym; uczestnikiem letnich igrzysk paraolimpijskich. W Pekinie w 2008 wywalczył srebrny medal w grze pojedynczej, w Londynie w 2012 zdobył w grze drużynowej złoty medal, w Rio de Janeiro zajął trzecie miejsce w grze pojedynczej i drużynowej.

Źródło: www.wikipedia.pl

 artykuł na stronach : http://malymistrz.pl/news/show_news/4051/lekcja_z_mistrzem_panem_piotrem_grudniem

http://malymistrz.pl/news/show_news/4052/lekcja_z_mistrzem_panem_piotrem_grudniem

Piszą o nas w mediach: http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=17524

http://www.nowogrodziec.pl/index.php/wiesci-ze-szkol/1634-lekcja-z-mistrzem 

 

 

IX Ogólnopolski Turniej Futbol Na Tak

w Głuchołazach

 

W dniach 9 -12 marca 2017 w Głuchołazach odbył się IX Ogólnopolski Turniej Futbol Na Tak. Pierwszy raz w tym turnieju uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły. Wzięliśmy udział w turnieju dla rocznika 2006 (i młodsi). Przez trzy długie dni rozegraliśmy 6 meczów, z których każdy trwał aż 40 minut. Rozegraliśmy spotkania m.in z takim zespołami jak: Kadra Podhala, Kadra Okręgu Tychy, Orzeł Skalmierzyce czy AP Chojnik Jelenia Góra. W końcowym rozrachunku nasza reprezentacja wygrała dwa mecze, jeden zremisowała i trzy przegrała, co pozwoliło na zajęcie bardzo dobrego - VI miejsca. Warto nadmienić, że byliśmy jedyną szkołą w tym zestawieniu. Nasza drużyna pokazała się z bardzo dobrej strony. Zarówno na boisku, jak i poza nim, godnie reprezentowała swoją szkołę. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w warsztatach płukania złota. Uczestniczyli w sesjach w jaskini solnej oraz spróbowali swoich sił w innych grach zespołowych i odwiedzili mini zoo.

Reprezentacja szkoły:

Kacper Burdyna      kl. 4c
Jakub Ładocha       kl. 4c
Błażej Piasecki       kl. 4c
Paweł Krzyśko        kl. 4c
Maciej Puzio           kl. 4b
Marcel Muszyński   kl. 4b
Jakub Różnicki       kl. 3b
Julia  Różnicka       kl. 3b
Igor Twardowski     kl. 3a
Oliwier Ostrowski   kl. 3a
Jacek Ostańśki      kl. 3c

Kacper Duch         kl.3d

Michał Sudoł- nauczyciel, trener i opiekun grupy.        

                                                                                        Michał Sudoł

DSCN3983

 dscn3978 3

dscn3932 1

WIOSNA POWITANA !!!

 

   Obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. W związku z tym, tradycyjnie, 21 marca 2017 r. uczniowie klas I-III wesoło i z humorem obchodzili Powitanie Wiosny.

   Celem imprezy było kształtowanie wspólnych przeżyć, integracja zespołów klasowych, kształtowanie nawyku aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, utrwalenie zdobytej wiedzy, nawiązanie do tradycji regionalnej, a także integracja społeczności szkolnej.

     Do obchodów Święta Wiosny wszyscy uczniowie przygotowywali się już od kilku dni. Każda klasa miała za zadanie przygotować: opaski lub czapeczki z emblematami wiosennymi (każda klasa inny), ubiór w kolorze zielonym lub jaskrawo-kolorowym, okrzyk na powitanie wiosny dotyczący zdrowego stylu życia, piosenkę lub wierszyk o tematyce wiosennej lub dotyczącej zdrowego stylu życia oraz strój na Najładniejszą Panią Wiosnę. Całość przepleciona była mnóstwem zabaw i konkursów przygotowanych przez wychowawców edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie klasy wykazały się fantazją i pomysłowością, co przełożyło się na wspaniałą zabawę!!

Nad przygotowaniem imprezy i przeprowadzeniem jej czuwały: Monika Maciaszek-Zdunek, Maria Anioł i Ewelina Zabawa wraz z zespołem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Maria Anioł

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania mały mistrz logoMistrzowie koszykówki

wzorem ,,Małym Mistrzom"

Dnia 17.03.2017r. uczennice kl. IV-VI trenujące piłkę koszykową w naszej szkole podzieliły się doświadczeniem i pod kierunkiem pana Wojciecha Jasińskiego wcieliły się w trenerki małych mistrzów z kl.Ib.Dziewczyny pokazały pierwszakom podstawowe ćwiczenia oswajające z piłką koszykową, które maluchy wzorowo wykonywały. Na zakończenie zajęć dzieci obserwowały krótkie rozgrywki swoich starszych koleżanek i kibicowały im na trybunach. Uczniom kl.Ib bardzo podobała się lekcja z mistrzyniami koszykówki.Trenerki także były zadowolone i czekają z niecierpliwością na kolejną lekcję, gdzie będą mogły podzielić się  wiedzą i doświadczeniem. Maluchy podziękowały panu Wojciechowi i dziewczynom sportowym „przybiciem piątki”.        

                                                   Jadwiga Zborowska

artykuł na stronie 

http://www.malymistrz.pl/news/news_school/4043/preview#prettyPhoto

WP 20170317 015

WP 20170317 009

WP 20170317 020

 

Mali Mistrzowie na lekcji z Trenerem

Dnia 16.03.2017 uczniowie klasy I a spotkali się z Trenerem UEFA C - instruktorem piłki nożnej - Panem Michałem Sudołem. Nasz gość przeprowadził świetne i bardzo dynamiczne zajęcia z piłki nożnej. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich piłkarskich umiejętności pod fachowym okiem trenera. Z entuzjazmem zaangażowali się w ciekawe zabawy i gry z wykorzystaniem piłki nożnej. Uczniowie z zapałem próbowali strzelić gola, gdy bramki bronił sam mistrz! Zadowoleni uczniowie z radością podziękowali Panu Michałowi za wspaniałą lekcję i wyrazili ogromną chęć zaproszenia trenera na kolejne zmagania z piłką i zdobycie sprawności piłkarza.

Pan Michał Sudoł – absolwent AWF we Wrocławiu. Trener UEFA C. Trener w dziecięcym klubie piłkarskim Talent 2012 Bolesławiec - pracuje z dziećmi od 5 roku życia do 12. Trener w MKS Chrobry Nowogrodziec -  prowadzi drużynę juniorów starszych w lidze okręgowej. Nauczyciel wychowania fizycznego w SP Nowogrodziec.

Monika Maciaszek-Zdunek

artykuł na stronie:

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4049/lekcja_z_trenerem_uefa_c 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego   „Akademia   Bezpiecznego   Puchatka”

w roku szkolnym  2016/17

                                      

Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia, których skala  jeszcze  kilka  lat  temu  była  zupełnie  inna.  Na  bezpieczeństwo  dzieci  czyha  wiele  zagrożeń podczas  drogi  do  szkoły,  w  szkole,  w  domu,  czy  w  czasie  zabawy.  Rodzice,  Nauczyciele,  a także instytucje takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić  im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie  rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w  szczytną inicjatywę  poprawienia  bezpieczeństwa  najmłodszych  uczniów  klas  podstawowych.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze, a tym samym uczy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych.

W bieżącym roku szkolnym, 2016/2076, kolejny raz Nasza Szkoła przystąpiła do tej akcji. Wzięło w niej udział  32  Pierwszoklasistów. Od września dzieci uczestniczyły w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa,  realizowanych w oparciu o starannie opracowane pod względem merytorycznym i metodycznym materiały edukacyjne. Kubuś Puchatek „uczył” dzieci jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze , jak  być  pasażerem samochodu oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie ferii zimowych i wakacji.” Uczył” bezpiecznych zahowań w szkole w czasie zajęć i na przerwach podczas zabaw z rówieśnikami , a także bezpiecznych zachowań w domu i na podwórku. „Przypomniał” o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. „ Zapoznał” z sytuacjami  niebezpiecznymi  i nauczył jak  zapobiegać im lub udzielać pierwszej pomocy sobie i  potrzebującym. „Poruszył” także zagadnienia dotyczące rozsądnego korzystania z Internetu oraz nie zapraszanie  nieznajomych do domu, podczas nieobecności rodziców.

Podczas realizacji programu uczniowie wykonywali plakaty ,wypełniali książeczki edukacyjne, karty pracy zajęć, oglądali filmy o bezpieczeństwie i udzielaniu pierwszej pomocy, odgrywali scenki sytuacyjne i  demonstrowali na kolegach udzielanie pierwszej pomocy. Wszyscy doskonale znają już numery alarmowe, świetnie potrafią ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i zrobić koledze opatrunek  i zadzwonić na numery alarmowe.

 

 

Na początku roku szkolnego każdy uczeń kl. I w naszej szkole otrzymał  znaczki odblaskowe, które zostały  przypięte do tornistrów. Do działań tego programu możemy dołączyć  pogadanki pedagoga o bezpiecznych zabawach w szkole podczas przerw i zorganizowanie spotkania z policjantami o tematyce „Bezpieczeństwo na drodze”.

 

19 grudnia 2016 roku  wszyscy uczestnicy programu przystąpili do napisania/rozwiązania Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Tego dnia wszyscy uczniowie zasiedli przed komputerem,  by sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z tego zakresu. Rozwiązali i zaliczyli test o bezpieczeństwie. Wszystkim  bezbłędnie udało się wypełnić zadania testowe.

W ramach realizacji programu uczniowie otrzymali książeczki „Dołącz do  Akademii  Kubusia  Puchatka”  z  grami  i  zabawami,  które  pomogły  utrwalić  wiedzę o  najważniejszych zasadach ruchu drogowego oraz  jak unikać zagrożeń i  jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Twórcy programu  uwzględnili  i  zaprosili  do  udziału  w  nim  również  rodziców.  Przygotowali broszury informacyjne z praktycznymi wskazówkami, jak nauczyć  dzieci radzenia sobie  w trudnych sytuacjach iw sytuacjach zagrożenia.

Uczestnictwo    w programie  wymagało  od  uczniów  aktywności, zaangażowania   i   wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Za przystąpienie do programu  profilaktycznego Akademia Bezpiecznego Puchatka i jego realizację nasza szkoła otrzymała Certyfikat. Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą zawsze bezpieczni w domu , w szkole i na podwórku. Teraz już wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc i jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych zagrażających ich życiu lub zdrowia.

Lidia Dul

 „Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!” 

   

Dnia 28 lutego 2017 r. uczniowie klasy III d mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pt. „Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!” przygotowane przez p. Elżbietę Ostańską z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Zajęcia zorganizowane zostały z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i inspirowane książką p. Justyny Styszyńskiej pt. „Idol: Maria Skłodowska-Curie”. Podczas zajęć uczniom naszej szkoły została przybliżona sylwetka polskiej noblistki, jej życiorys oraz specyfika pracy chemika.  W trakcie lekcji odbył się konkurs plastyczny z nagrodami. Dzieci miały również okazję przeprowadzić kilka ciekawych eksperymentów, tj. wulkan na sodę, elektryzowanie się ciał przez tarcie, a także „znikanie” atramentu w wodzie. Uczniowie powrócili z warsztatów podekscytowani i chętni do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

                                                                                                   

       W imieniu uczniów kl. III d pragnę serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w tak fascynujących warsztatach. Jesteśmy zachwyceni i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

                                                                                                Maria Anioł

 

 

ZDOBYLIŚMY KOLEJNĄ SPRAWNOŚĆ SANECZKARZA 

Tuż przed feriami korzystając z zimowej aury uczniowie klasy I a, w ramach realizacji Programu Mały Mistrz,  zdobyli kolejną sprawność - SANECZKARZA! 

W styczniu nasze miasto odwiedziła prawdziwa zima - z białym, obfitym, iskrzącym się w słońcu śniegiem  i delikatnym mrozem. Radości było co niemiara! Postanowiliśmy złapać zimę za uszy i zdobyć sprawność saneczkarza. I udało się! Cały styczeń bawiliśmy się na śniegu, korzystając z uroków zimy! Były zawody i gonitwy, zjazdy i wyścigi, lepienie figur śniegowych i bitwy na śnieżki. W pełni zasłużyliśmy na miano saneczkarzy! Hura! 

Monika Maciaszek-Zdunek

artykuł na stronie: http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4017/mamy_sprawnosc_saneczkarza_ 

 

 

 Korzystamy z uroków zimy! 

My się zimy nie boimy! Z takim nastawieniem uczniowie cieszyli się z zabaw na śniegu. Ruch na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu i urodzie, wie to każdy nawet najmłodszy uczeń naszej szkoły. Potrafimy ubrać się stosownie do pogody, wiemy jak zachować bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Potrafimy docenić piękno zimowego krajobrazu i cieszyć się z chwil spędzonych na wspólnych zabawach. 

Monika Maciaszek-Zdunek

 

 

 KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY DLA KLAS IV-VI

    pt. „ZOOLOGICZNA FANTAZJA MELOMANA”

18 stycznia odbył się kolejny koncert umuzykalniający pt. „Zoologiczna fantazja Melomana”. Muzycy zaprezentowali utwory na instrumentach takich jak: flet, fagot i gitara. Przy pomocy dźwięków i różnorodnych brzmień instrumentów, przenieśli słuchaczy w świat zwierząt.  W wyobraźni, każdy z nas ujrzał lwa, kury, koguta, żółwia w przeraźliwie wolnej wersji „Kankana”, ociężałego słonia, złote rybki połyskujące w akwarium, oraz różne ptaki. Między poszczególnymi utworami opowiadała pani narrator, aby wprowadzić nas w nastrój. Podczas koncertu poznaliśmy wspaniałe dzieło francuskiego kompozytora Camille’a Saint pt. „Karnawał zwierząt”. Z zainteresowaniem słuchaliśmy wszystkich utworów. Koncert był ciekawy, pełen muzycznych niespodzianek i przeróżnych melodii.Z niecierpliwością czekamy na następny koncert, który zobaczymy już w marcu.              

                                                      Alicja Bober z klasy IVc

                                              Opiekun: Renata Dziuba

dscn3804

Spektakl " Sposób na szkołę"

2 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyło się przedstawienie pt."Sposób na szkołę". Sztuka została stworzona na podstawie powieści Edmunda Niziurskiego-"Sposób na Alcybiadesa". Przygotował i zaprezentował ją Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa". Inscenizacja zgromadziła w szkolnej auli uczniów klas czwartych, piątych i szóstych oraz ich nauczycieli.Czworo aktorów, którzy odgrywali role bohaterów przedstawienia,  wiernie oddało treść powieści. Scenografia i rekwizyty wprowadziły widzów w klimat szkoły,  a bohaterowie pozwolili na przeżywanie razem z nimi radości i smutków uczniowskiej braci.Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się efekty świetlne wykorzystane na scenie, a zupełnym zaskoczeniem okazała się żonglerka mieczami świetlnymi. Nie zabrakło efektów dźwiękowych, można było wsłuchać się w treść piosenek, a nawet pośpiewać z odtwórcami ról Ciamciary, Zasępy orazich szkolnej  koleżanki. Młodzież i opiekunowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami, a czas spędzony na spektaklu okazał się owocny i pozostawił w pamięci widowni niezapomniane wrażenia związane z obcowaniem  ze sztuką teatralną.                                      Monika Rutyna

 

„KSIĘGA BAJEK”

       Od dawna wiadomo, że czytanie dzieciom bajek ma wielką wartość terapeutyczną. Bajka uruchamia wyobraźnię, pomaga w pozbywaniu się lęków, pokazuje, że można pokonać zło, bajka zawsze dobrze się kończy i zawiera morał. Jednak bajki można nie tylko czytać.

      W okresie bożonarodzeniowym, uczniowie klasy 3d uczyli się pisać opowiadania. Wszyscy zaangażowali się w 100% i po zredagowaniu tekstów oraz wykonaniu własnoręcznie ilustracji, powstała „Księga Bajek”.

       Księga wyszła wspaniale. Zgodnie uznaliśmy, że owe opowiadania mogą również rozweselić inne dzieci, więc przekazaliśmy kilka egzemplarzy na Oddział Dziecięcy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, a także przeprowadziliśmy akcje czytania młodszym koleżankom i kolegom z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu.

        Całe przedsięwzięcie okazało się fantastyczną zabawą i wartościową nauką. Mogliśmy nie tylko uczestniczyć w akcie tworzenia, ale również dać innym radość.

 

Maria Anioł

 

 

 

 ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  W  I SEMESTRZE  

1.Stań po Zielonej Stronie Mocy

01.11.2016r. zakończyliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego w ramach akcji „Stań po Zielonej Stronie Mocy”. Wszystkie zużyte telefony komórkowe, baterie, kable, słuchawki i płyty przekazaliśmy odpowiedzialnej za akcję Pani Joannie Świder, która przekaże firmie SLAM w Ostrowie Wielkopolskim.

Stań po Zielonej Stronie Mocy

2.Zabawa karnawałowa klas 4-6

26 stycznia uczniowie klas 4-6 fantastycznie bawili się  podczas zabawy karnawałowej. Niesamowitą kreatywnością wykazali się uczniowie podczas balu, prezentując stroje, a podczas przerwy zaciekle walczyli o punkty. Niniejszym ogłaszamy, że królową balu została Roksana Miszczyńska  z klasy 6a, natomiast królem Mateusz Prusinowski z klasy 6b. 

krol i krolwoa balu

zabawa karnawalowa 2

3.Zbiórka plastikowych zakrętek

31 stycznia 2017 r. uczniowie klas 4-6 zebrali 510kg plastikowych zakrętek, które odbiera firma z Myślenic pod warunkiem, że  zebrano  więcej niż 1 tonę zakrętek. Za posegregowane kolorami, otrzymuje się kilka groszy więcej.  Pieniądze za zakrętki firma przekazuje na konta fundacji naszych uczniów. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji. Następna zbiórka odbędzie się w połowie maja 2017.

plastikowe zakretki

 Opracowała: Janina Kotwica 

Znalezione obrazy dla zapytania seniorzy  PAMIĘTAMY O SENIORACH

W ramach współpracy z Domem Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu, w dniu 30 stycznia 2017r. uczniowie klasy IIa i IIIb spotkali się z seniorami. Przygotowali dla nich pod kierunkiem wychowawczyń Justyny Mazur i Eweliny Zabawy przedstawienie teatralne z okazji Nowego Roku i deklamowali wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka. Złożyli również życzenia od całej społeczności Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu oraz wręczyli seniorom laurkę i własnoręcznie przygotowane pod okiem pani Zofii Gadzińskiej upominki-filcowe broszki. Przewodnicząca Rady Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Pani Matylda Smusz serdecznie podziękowała za pamięć i wręczyła dzieciom słodką niespodziankę.

                                                                      Justyna Mazurdscn3838 1

dscn3829

Znalezione obrazy dla zapytania mały mistrz logo

Znalezione obrazy dla zapytania śnieżynka

  PROGRAM ,, MAŁY MISTRZ”          

Uczniowie kl.Ib zdobyli zimową sprawność saneczkarza

W miesiącu styczniu pogoda była iście zimowa, więc sprzyjała uczniom w zdobyciu sprawności saneczkarza. Najpierw dzieci pod kierunkiem wychowawcy pani Renaty Szajwaj poznały cechy charakterystyczne dla pory roku jaką jest zima. Wykonały przepiękne prace plastyczne techniką kolażu, które zostały wywieszone w gablocie na korytarzu szkolnym, aby rodzice i rówieśnicy mogli podziwiać twórczość pierwszaków. Następnie uczniowie hartowali swoje organizmy poprzez wspólne zimowe spacery. Pamiętali również o dokarmianiu ptaków, kiedy ziemię okryła śnieżna pokrywa.Zdobyli wiedzę o bezpieczeństwie, by podczas zabaw na śniegu uniknąć wypadków. Zabawy zimową aurą to wspaniała przygoda, dlatego zawsze trudno było zakończyć zajęcia wychowania fizycznego na śniegu o wyznaczonej porze. Dzieci rzucały śnieżkami do celu, toczyły kule śniegowe i bawiły się swobodnie hartując ciało na mroźnym powietrzu. Pod koniec miesiąca zdobyły zimową sprawność saneczkarza a nagrody w formie naklejek umieściły w legitymacjach Małego Mistrza. Wszystkim, którzy zdobyli sprawność saneczkarza gratulujemy i życzymy starań w zdobywaniu kolejnych sprawności.     

Artykuł na stronie internetowej:

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/3978/uczniowie_klib_zdobyli_zimowa_sprawnosc_saneczkarza                          Opracowała Jadwiga Zborowska

sdc17344

 

Znalezione obrazy dla zapytania baloniki

                 ,,Taniec to przygoda zdrowa”

Dnia 26.01.2017r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I-III pod hasłem "Taniec to przygoda zdrowa". Dzieci z niecierpliwością  oczekiwały na ten dzień. Aula szkolna, dzięki wspaniałym dekoracjom zmieniała się w salę balową za sprawą nauczycieli i rodziców: pani Doroty Markowskiej , pani Zofii Gadzińskiej, pani Magdaleny Sobolewskiej oraz pani Weroniki Tkacz. Dzieci były przepięknie przebrane, wcielając się w bohaterów znanych bajek i filmów. Uczniowie integrowali się podczas wspólnych zabaw i tańców. Wszyscy przy dźwiękach muzyki D.J. Mirosława Kalisza, bawili się wyśmienicie! W czasie przerwy dzieci miały czas na zdrowy i pożywny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Była to również okazja do wykonania  pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowali dla dzieci konkursy, a Rada Rodziców sfinansowała  nagrody w postaci owoców egzotycznych. Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć. Zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby bal karnawałowy udał się: nauczycielom, Radzie Rodziców i pomagającym Rodzicom – serdecznie dziękujemy! – koordynatorzy –Jadwiga Zborowska i Ewelina Zabawa.

 

sdc17365

                                              Opracowała  Jadwiga Zborowska

 

                       "PACZKA OD ŚW. MIKOŁAJA"
 
Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowało zbiórkę produktów spożywczych i chemicznych. Dzięki ofiarności naszych uczniów, przy wsparciu wychowawców, udało się spakować 9 paczek. Znajdowały się w nich: mąka, cukier, makaron, herbata, słodycze i wiele innych produktów  potrzebnych codziennie w domach. Paczki zostały rozdane przed Świętami rodzinom naszych uczniów.  W akcji brały udział członkinie koła: Gabrysia Krzyśko, Natalia Szmit, Karolina Bober, Karolina Nieratka, Emilka Drąg pod opieką p. Joanny Świder.
                                                                                    Joanna Świder
fotki 035
 

Jasełka „ Oszaleli anieli”

Coroczną tradycją naszej szkoły jest przedstawienie jasełek. Dnia 22.12.2016r. uczniowie przenieśli nas w świat niebiańskich stworzeń - do grona aniołów, by w ten niezwykły sposób przybliżyć nam cud betlejemskiej nocy.W przedstawienie pt. „Oszaleli anieli” została zaangażowana cała brać uczniowska. Aktorzy wprowadzili publiczność w historię Marii i Józefa. Oczami Anioła Gabriela i jego braci poznaliśmy tajemnicę Zwiastowania oraz ujrzeliśmy cud narodzenia Jezusa. Zobaczyć mogliśmy również pasterzy  i trzech królów, którzy przyszli pokłonić się i złożyć Dzieciątku dary.Całość przedstawienia przeplatana została kolędami i pastorałkami. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod przewodnictwem Pani Renaty Dziuby. Nad przebiegiem i organizacją czuwali nauczyciele: Pani Joanna Kotwica, Pani Magdalena Kalisz oraz Pan Mirosław Kalisz.              

                                               Magdalena i  Mirosław Kalisz

 

 https://www.youtube.com/watch?v=bva7V5HB-F4

 

IMG 3501

     KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY DLA KLAS IV-VI

pt. „MUZYKA ŚWIATA- PERU I BOLIWIA”

7 grudnia 2016roku odbył się koncert umuzykalniający pt. „Muzyka świata- Peru i Boliwia” w wykonaniu zespołu „Legenda”. Na wstępie pan konferansjer przekazał nam informację, o tym, że muzyka Ameryki Południowej to muzyka indiańska. Opowiadał o Indianach , gdzie mieszkają, jak żyją. Powiedział również, że instrumenty dęte jak: antara, samfonia, tuba, flet wykonuje się z tego, co jest w dżungli. Pierwszy utwór, który usłyszeliśmy to „Amazonka”, instrumentem prowadzącym był bombo inaczej bęben –najstarszy instrument rytmiczny, wykonany z bambusa oraz czakczas wykonany z łupinek orzecha i koziego kopytka. Kolejny utwór to „Labadie” zaprezentowany na instrumencie czaraki. Nastepnie usłyszeliśmy muzykę brzmiącą jak galopujący konie pt. „Argentyna rodeo”, który wykonano na maczupiku oraz tubie- inaczej deszczowy kijek, który brzmiał jak padający drobny deszczyk. Słuchaliśmy również piosenki „El Condor Pasa” na początku spokojna, a potem zamieniła się w biesiadną piosenkę i wszyscy wsłuchali się w porywającą do tańca muzykę. Na koniec artyści zagrali i zaśpiewali „Hymn o wolności”, była to smutna melodia, ponieważ Indianie walczyli o wolność. Poprzez muzykę przekazali nam to, co czują. Moim zdaniem był to bardzo ciekawy koncert. Bardzo się cieszę, że chcieli do nas przyjechać.  Mam nadzieję, że jeszcze wrócą do nas i zaprezentują nam swoje piękne melodie.

                                                             Malwina Kiełbowicz z klasy IVc

                                                                      Opiekun: Renata Dziuba

dscn3737

 

 

  FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W LEGNICY

15grudnia 2016 roku odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Festiwal składa się z dwóch etapów: rejonowy w Legnicy i międzynarodowy w Będzinie. Do finału typuje się 5 wykonawców (decyduje ilość uzyskanych punktów za każdy utwór).
W etapie rejonowym festiwalu brało udział 39 wykonawców -  w kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry. Uczestnicy konkursu prezentowali kolędy i pastorałki. Uczennica Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu Milena Konieczna z klasy IVa zaprezentowała kolędę „Gdy śliczna Panna” oraz pastorałkę „Kolęda Maryi”.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród pięciu wybranych wykonawców znalazła się Milena, która będzie reprezentować Nowogrodziec w finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

                                                                            Opiekun: Renata Dziuba

IMG 3361

 

Uczniowie klasy I a zdobyli sprawność gimnastyka.

Uczniowie klasy I a od września 2016 roku byli poddawani kolejnym próbom sprawnościowym, takim jak: zwis na drabince, bieg wahadłowy 10 x 5m oraz marszobieg na dystansie 600m. W listopadzie 2016 roku uczniowie klasy Ia poznawali tajniki gimnastyki. Dowiedzieli się, jak należy prawidłowo wykonywać poszczególne ćwiczenia, jakie partie ciała dane ćwiczenie wzmacnia, a jakie rozciąga.  Nauczyli się bezpiecznie korzystać z drabinek, ławeczek gimnastycznych oraz różnorodnych przyborów i przyrządów, które mogliśmy wykorzystać podczas zabaw i ćwiczeń. Uwieńczeniem zmagań było zdobycie odznaki Małego Mistrza:  Gimnastyk/ Gimnastyczka. 

Monika Maciaszek-Zdunek 

artykuł na stronie: http://www.malymistrz.pl/news/show_news/4016/zdobylismy_sprawnosc_gimnastyka 

 

 

Program „Mały Mistrz"

Zdobyliśmy sprawności: turysty i tancerza

Uczniowie kl.Ib ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu we  wrześniu i październiku  podejmowali działania , które umożliwiły im zdobycie sprawności turysty. Były to piesze wycieczki po Nowogrodźcu, próby sprawnościowe:zwis na drabince, bieg wahadłowy 10 x 5m, marszobieg na dystansie 600m. Uczniowie starali się jak najlepiej wykonać pierwsze testy sprawnościowe, by otrzymać  naklejki  do swoich imiennych książeczek-legitymacji sprawności. Dzieci poznały również zasady ruchu drogowego podczas spotkania z policjantem oraz realizacji programu „Bezpieczny Puchatek”. W listopadzie i grudniu mali mistrzowie kl.Ib zdobywali sprawność tancerza. Uczniowie nauczyli się układów tańców integracyjnych: „Czekoladowy taniec”, „Hej Bebe” oraz tańca z pomponami  do piosenki ,,Wszędzie biało, śniegu nasypało”. Uczniowie kl.Ib bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego realizując zadania programu „Mały Mistrz”. Gratulujemy i trzymamy kciuki za osiągnięcie sukcesu w zdobyciu kolejnych sprawności.

                                                   Jadwiga Zborowska

Artykuł na stronie:

http://www.malymistrz.pl/news/show_news/3910/mali_mistrzowie_ze_szkoly_podstawowej_w_nowogrodzcu

 sdc17333

 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

16 grudnia uczniowie klas pierwszych mieli niecodziennych gości, przyszli do nich policjanci. Na tym spotkaniu,  pierwszaki mogły utrwalić zdobytą wiedzę w ramach realizowanego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka ".

Policjanci przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na drodze, w domu, w szkole, ale też podczas spędzania czasu wolnego. Dzieci z zainteresowaniem słuchały informacji i oglądały tablice demonstracyjne prezentowane przez funkcjonariuszy. Chętnie udzielały odpowiedzi na pytania policjantów o różne zdarzenia w życiu codziennym, które wymagają odpowiednich zasad zachowania. Zdobyta wiedza pomoże uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Dziękujemy policjantom za spotkanie i rozmowę na ten temat.

Renata Szajwaj 

 

 

 

BARDZO DOBRY WYSTĘP NASZYCH DRUŻYN

W MISTRZOSTWACH   POWIATU W KOSZYKÓWCE

            W dniach 14 i 16 grudnia 2016 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w koszykówce.

             Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła II miejsce - zespół w składzie: Małgorzata Fiołek, Paula Nowak, Julia Cidyło, Simona Stopińska, Aleksandra Wójcik, Martyna Kryjak, Katarzyna Zawrotniak, Karolina Bober, Justyna Fila, Anna Klimek, Milena Mierzwa, Roksana Kumoś, Marlena Byczkowska.

            Drużyna chłopców zajęła I miejsce – zespół w składzie: Eryk Oleński, Tomasz Jodłowski, Oskar Gurtatowski, Wojciech Myślicki, Bartosz Jasiński, Maciej Mrozik, Maciej Prusinowski, Mateusz Prusinowski, Hubert Kida, Dominik Szmit,  Marcel Śliwa, Jakub  Engel.  

             Zespół chłopców będzie reprezentował szkołę i powiat w mistrzostwach strefy jeleniogórskiej, które odbędą się w styczniu 2017 roku.

                                                                 Wojciech Jasiński

DSC05458 1

DSC05475 

SPOTKANIE AUTORSKIE

Z PANIĄ RENATĄ PIĄTKOWSKĄ

 

             Dnia 06.12.2016 roku w naszej szkole gościła znana autorka książek   dla dzieci i młodzieży p. Renata Piątkowska. Spotkanie odbyło się w auli szkolnej, uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV- VI. Pani Renata jest znaną i cenioną autorką książek dla dzieci (m. in. "Opowiadania dla przedszkolaków", Opowiadania z piaskownicy", "Nie ma nudnych dni", "Szczęście śpi na lewym boku"). Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, a kilka jej książek znajduje się na Złotej Liście Fundacji ABC "Cała Polska czyta dzieciom”. Renata Piątkowska w barwnym przekazie przybliżyła losy pakistańskiej dziewczynki, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji. Pisarce towarzyszyła lektorka Elżbieta Malwina Kożurno, która ciekawie interpretowała fragmenty niezwykłej książki. Wszyscy zebrani z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o rodzinie dotkniętej piętnem terroryzmu, zmagającej się w walce o prawo dziewcząt do nauki. Na zakończenie dodatkową atrakcją była możliwość zakupu książek oraz zdobycia autografu autorki. 

Renata Turbak                                                                   

 DSCN3723

                

MIKOŁAJKOWE WARSZTATY

BALONOWE 

 

IMAG00461

 

W naszej szkole Mikołajki miały niecodzienny charakter i  trwały dwa dni. Uczniowie z najmłodszych klas zamienili się w…. renifery.  5 i 6 grudnia uczniowie klas I – III kolejny raz wzięli udział w fantastycznych warsztatach balonowych. Poprowadziła je Pani Weronika Tkacz – mama uczennicy naszej szkoły. Koordynatorem warsztatów była Monika Maciaszek-Zdunek. Dzieci uczyły się samodzielnie pompować, zawiązywać i modelować napompowane balony. Nie było to wcale takie proste, ale Pani Weronice udało się zamienić nasze dzieci w uśmiechnięte renifery. Dziękujemy Pani Weronice za poświęcony nam czas i zaangażowanie, z jakim prowadziła warsztaty.

Monika Maciaszek-Zdunek

 

 

GOŚCILIŚMY TEATR HUMORU "IGRASZKA"

Z WAŁBRZYCHA

               Dnia 16.11.2016 klasy I-III miały okazję oglądać przedstawienie p.t. ,,Gagatek" wystawiane przez Teatr Humoru "Igraszka" z Wałbrzycha. Niezwykłe dekoracje sceny, kostiumy oraz rekwizyty ułatwiły publiczności przeniesienie się w miejsce akcji.  Dzieci mogły uczestniczyć w sztuce, ponieważ aktorzy w jej trakcie prowadzili dialog z publicznością. Przedstawienie niosło ponadczasowe przesłanie, a mianowicie uczniowie mogli się przekonać, co dzieje się z dziećmi unikającymi szkoły oraz co znaczy, że kłamstwo ma krótkie nogi. Tytułowy bohater odkrył, że znacznie lepiej jest być uczciwym i prawdomównym, ale także pomocnym, ponieważ dobro do nas wraca.

Marta Tarnowska 

 

 

 

KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE

KL. I – III 

     ,,W KRAINIE PANI MUZYKI”

W bieżącym roku szkolnym odbędą się cztery koncerty umuzykalniające. Koncerty przygotowane zostały przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Odbędą się w następujących terminach:

18 XI  -   Muzyczne opowieści – Wilk i koźlęta

19 I     -   Słoń, pingwin i wąż – czyli w muzycznym zoo

17 III  -  ,,Krakowiaczek jeden” - i inne ludowe tańce

11 V    -   Jak skrzypce w kontrabas się zmieniły...

    Każdy koncert rozpoczyna się o 11.45.

 

Dnia 18 XI odbył się pierwszy z koncertów. Na kanwie bajki ,,Wilk i koźlęta” zbudowano muzyczną opowieść. Uczniowie mieli okazję poznać  i usłyszeć  brzmienie trąbki, gitary basowej    i saksofonu. Artyści w trakcie koncertu włączali dzieci do zabawy przy muzyce. Uczniowie wyklaskiwali rytmy granych utworów, rozwiązywali muzyczne zagadki. Uczestnicząc w koncertach, uczniowie uczą się świadomego i aktywnego odbioru muzyki, nabierają nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Powyższe umiejętności zawarte zostały w podstawie programowej, a koncerty są ciekawą formą ich realizacji.

                                                                                                                K. Kędzia

 

SPOTKANIE Z BAJKĄ

 

   Realizując projekt czytelniczy „ Czytam, więc jestem bogaty” biblioteka szkolna zorganizowała w dniach 23-30 listopada 2016 roku spotkanie z bajką. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas pierwszych i drugich oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie z klasy Va: Milena Pawłowska, Paulina Lorek, Roksana Kumoś oraz Kamil Skrzypacz ,którzy należą do kółka czytelniczego, przedstawili bajkę z serii „ Masza i niedźwiedź”  - opowiadanie „ Nie budzić do wiosny”. Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało, podziękowały wielkimi brawami. 

     Celem akcji było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również integrowanie uczniów starszych z  dziećmi młodszymi i przedszkolakami. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych utworów i bezbłędnie odpowiadały na pytania dotyczące treści bajki. Starszym kolegom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.                                               Opracowała : Renata Turbakwp 20161123 004

 

 

        WARSZTATY ASTRONOMICZNE

 

Dniach 24 i 25  października  w naszej szkole odbyły się warsztaty astronomiczne dla wszystkich uczniów. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy z zakresu astronomii oraz zachęcenie uczniów do zgłębiania tajemnic życia gwiazd i powstawania planet. W auli szkoły stanęło przenośne planetarium "Bajkonur”.To niezwykłe miejsce, wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce projektor typu "rybie oko". W podróż do świata gwiazd zabrał nas astronom z wykształcenia i zamiłowania, człowiek z prawdziwą pasją i bogatą wiedzą.

                                                                  .    Ewa Izydorczyk

 DSC 0270 1

 

      KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY

DLA KL.IV-VI

„ULICAMI NOWEGO YORKU”

 

18 listopada odbył się koncert umuzykalniający pt. „Ulicami Nowego Yorku”. Muzycy grali na gitarze, saksofonie i trąbce. Pani konferansjer opowiadała ciekawe informacje o Nowym Yorku oraz o życiu i twórczości amerykańskiego kompozytora i pianisty Georga Gershwina- „Króla jazzu” , które przeplatane były utworami jego kompozycji np. „Błękitna rapsodia”. W  utworach  można było usłyszeć elementy jazzu oraz muzyki murzyńskiej. Koncert z utworami Gershwina bardzo nam się podobał.

                                                                Martyna Walenga z klasy Vc  

                                                                 opiekun :Renata Dziuba

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania święty obrazkiBAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

26 października 2016r. z wielką radością uczestniczyliśmy w   I Balu Wszystkich Świętych, który został  zorganizowanym dzięki współpracy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu oraz Szkoły Podstawowej. Wszyscy bawiliśmy się fantastycznie przy muzyce i wspólnych zabawach. Podczas balu zostały nagrodzone najpiękniejsze stroje, a uczestnicy konkursów otrzymywali drobne upominki. Wszystkim, którzy pomogli zorganizować bal, serdecznie  dziękujemy, gdyż dzieci były bardzo zadowolone. Dyrekcji szkoły oraz księdzu Arturowi  dziękujemy za możliwość pielęgnowania nowej tradycji, która jest zgodna z nasza kulturą chrześcijańską, natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za możliwość uwielbienia grona Wszystkich Świętych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z balu na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/watch?v=r5LEC2Sr_ZI&t=2s 

img 2548 2

 

                                         Magdalena i Mirosław Kalisz

                                                                                                                      

POMOGAMY ZWIERZĘTOM

 

Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych we współpracy z Nadleśnictwem Osiecznica w tym roku szkolnym przebiegła sprawnie. 4 listopada 2016 r. karma została odebrana spod szkoły. Uczniowie i zaangażowani w akcję rodzice zebrali  ponad 2 tony kasztanów i żołędzi. Najwięcej zebrała klasa 6a – 495 kg i 5b 409 kg. Na wyróżnienie zasługuje Gracjan Ładocha kl. 6a, Daniel Szal kl. 6a, Wojciech Puk kl. 5b , Stupiec Oskar kl. 5b, Julita Jakubowicz kl. 2b. Było to pierwsze zadanie interdyscyplinarnego konkursu na Ekstraklasę. Dziękujemy uczniom i rodzicom za włączenie się do naszej akcji.                                                             Samorząd Uczniowski

k 1

k 2 

 

 

 

 

Już po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do programu „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu, 8 XI 2016, wspólnie ze szkołami z całej Polski, nasi uczniowie i nauczyciele klas I – VI przygotowywali zdrowe i smaczne śniadanie. Dzieci przyniosły mnóstwo produktów, z których następnie,                 z ogromnym zaangażowaniem przygotowywały przepiękne, zdrowe i smaczne dania: kanapeczki, sałatki owocowe, warzywne oraz desery. Była to, nie tylko świetna zabawa, ale i nauka – uczniowie poszerzyli swoją wiedzę oraz umiejętności na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.    Z pewnością na długo zapamiętają, wspólne przyrządzanie śniadania, które daje moc i energię na cały dzień, zarówno do nauki jak i zabawy.

Monika Szulc 

 

 

***

 

 

26 października w naszej szkole swoje święto obchodzili pierwszoklasiści.

W tym dniu  miało miejsce uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów. Pierwszaki długo przygotowywały się do tego ważnego dnia. Byli bardzo przejęci i trochę też obawiali się, czy wszystko wyjdzie jak należy. Występowali przecież przed zaproszonymi gośćmi: panem burmistrzem, panią dyrektor, swoimi rodzicami, nauczycielami i uczniami.

Uroczystość rozpoczęła się polonezem, który wspaniale zaprezentowali uczniowie klas pierwszych. Były również wiersze,  piosenki  i krótka inscenizacja  przygotowana przez dzieci.

Występ był udany i nagrodzony gromkimi brawami. Nie zabrakło też życzeń, upominków od rodziców i gości, a także słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców w klasach.

Życzymy powodzenia i sukcesów w szkole wszystkim pierwszakom!

Renata Szajwaj

 

 

                          

                                            

     OGNISKO INTEGRACYJNE

KLASY IV C

 

 We wtorek 27 września 2016r.  w ramach spotkania integracyjnego uczniowie klasy IVc wraz z rodzicami i wychowawcą zorganizowali ognisko klasowe w Nowogrodźcu Kolonia. Rodzice przygotowali kiełbaski, pyszne ciasta, owoce i zdrowe sałatki warzywne. Czwartaki wykazały się sprawnością sportową, a szczególnie duże emocje wywarła gra w piłkę nożną, w której udział wzięły również dziewczynki wraz z wychowawcą. Rywalizację wygrali chłopcy. Po długim wysiłku fizycznym degustowaliśmy pyszne potrawy w towarzystwie rodziców. Ognisko klasowe przekształciło się w piknik rodzinny, gdzie wszyscy uczestnicy przy dźwiękach muzyki spędzili miło popołudnie.Dziękujemy Rodzicom za pomoc.

                                Wychowawczyni klasy IVc Renata Dziuba

 

FOT7FE0

                

                                    

   DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE IV C

 

28 września 2016r. na godzinie zajęć z wychowawcą odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopca. Dziewczęta przygotowały samodzielnie wykonane rożki, które napełniły łakociami. Chłopcy otrzymali również w prezencie kolorowe latarki. Dziewczynki złożyły piękne życzenia swoim kolegom. Nie zabrakło również konkursów i tańców, a także poczęstunku, który przygotowali rodzice. Wszyscy świetnie się bawili.                                                                                Wychowawczyni klasy IVc   Renata Dziuba

 

P9280908

 

 

 Koncert umuzykalniający

dla kl.IV-VI „Muzyczny galimatias”

Dnia 19 października 2016 roku uczniowie naszej szkoły , jak co roku uczestniczyli w koncercie umuzykalniającym „Akademii Melomana".Nowy sezon 2016/2017 zainaugurowano koncertem pt. „Muzyczny galimatias”. Na wstępie muzycy zaprezentowali utwór Louisa Armstrąga  „What A Wonderful World”. Materiały dźwiękowe wykorzystywane podczas prezentacji utworów, wykonane były z przedmiotów codziennego użytku np. trąbkę wykonano z lejka i metalowej rury, piła i smyczek posłużyły jako instrument smyczkowy, butelki szklane ułożone według wielkości zastąpiły dzwonki chromatyczne. Dobra atmosfera oraz kreatywność artystów zaangażowała dzieci w aktywny udział w koncercie. Zachęcamy uczniów do dzielenia się swoimi wrażeniami w postaci artykułów, zamieszczanych na naszej stronie.                                                                                                                                          Renata Dziuba 

dscn3611

 

 

 

                                                           

 

                            

                 

 

 

 

 XXII Konkurs Recytatorski "Pegazik"

   dla szkół podstawowych

   Dnia 02.03.2017 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Pegazik „. W konkursie wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W tym roku swoje umiejętności zaprezentowało 25 najlepszych recytatorów z powiatu bolesławieckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie ,którzy zostali wyłonieni jako najlepsi z etapu gminnego: Piotr Lehman z klasy V b oraz Oliwia Bram z klasy VI a. Nasz uczeń Piotr Lehman oczarował swoim występem jury i zajął pierwsze miejsce w konkursie. Będzie on reprezentował powiat bolesławiecki w etapie wojewódzkim w Kłodzku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                      Renata Turbak

FOT402B

I MIEJSCE DLA MILENY KONIECZNEJ

     W  XII DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU

     PIOSENKI DZIECIĘCEJ „DZIECIOPIEWY”

03.02.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Dolnośląski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciopiewy”. Do konkursu przystąpiło 30 wykonawców reprezentujących Szkoły Podstawowe, Studio Piosenki i Tańca, Młodzieżowe Centrum Kultury. Artyści prezentowali utwory o dowolnej tematyce.

 Uczestników oceniało Jury w składzie:

1.Anna Piwowarczyk – nauczyciel śpiewu MCK Legnica

2.Aleksandra Majka – nauczyciel-muzyk MCK Legnica

3.Justyna Guzdek-Skuza – nauczyciel śpiewu MCK Legnica

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Jury postanowiło przyznać I miejsce naszej uczennicy Milenie Koniecznej z klasy IVa za wykonanie piosenki „Kolorowy wiatr”.

                                                                  Gratulujemy Milence !

                                                               Opiekun: Renata Dziuba

img 3967 1

Szkolny Konkurs Recytatorski „ Pegazik”

Dnia 31.01.2017roku odbył się w naszej szkole Konkurs recytatorski „ Pegazik” dla klas IV-VI. W konkursie wzięło udział 43 uczestników. Komisja w składzie : p. Maria Michalczuk,  p.Maria  Skrzypacz , p. Renata Turbak oceniła prezentowane utwory, biorąc pod uwagę następujące kryteria : dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrodzono następujących uczestników:

W klasach IV

I miejsce : Ilona Żółtańska z kl. IV b

II miejsce : Nadia Burek z kl. IV b

III miejsce : Alicja Kołodziej z kl. IV c, Milena Konieczna z kl. IV a

W klasach V;

I miejsce : Piotr Lehman z kl. V b

II miejsce : Gracjan Bram z kl. V a

III miejsce : Daria Andruchów z kl. V a , Paulina Lorek z kl. V a

Wyróżnienie : Oliwia Janiec z kl. V c

W klasach VI:

I miejsce : Oliwia Bram z kl. VI a

III miejsce : Karolina Bober z kl. VI b

Wyróżnienie: Julia Cidyło z kl. VI c

Osoby nagrodzone ( I,II,III miejsca) wezmą udział w dalszym etapie konkursu na szczebli gminny. Gratulujemy!

                                                       Opracowała :Renata Turbak 

FOT29BE

        Konkurs literacki

„ Mój ulubiony bohater książkowy”

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs literacki „ Mój ulubiony bohater książkowy” dla klas III-VI. Uczniowie mieli miesiąc czasu na napisanie pracy. Celem konkursu było zachęcenie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnych umiejętności literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Napłynęło 37 prac. Komisja w składzie: p. Zofia Gadzińska. P. Magdalena Sobolewska, p. Renata Turbak oceniła prace i wyróżniła najlepsze. W kategorii klas III-IV najlepsze prace należały do: Aleksandry Ciaciek z klasy IV b, Mileny Koniecznej z klasy IV a oraz Alicji Bober z klasy IV c. W kategorii klas V-VI wyróżniono prace należące do: Martyny Mierzwy z kl. V c, Oskara Stupie z kl.V b, Jagody Kozdry z kl. V b oraz Mileny Pawłowskiej z kl. V a.Nagrodzonym gratulujemy! Dwie najlepsze prace należące do Jagody Kozdry i Mileny Koniecznej zostały wysłane na Międzynarodowy Konkurs Literacki Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej im. Wandy Chotomskiej. Opiekunem uczennic jest p. Janina Kotwica.                                                                                                               Opracowała Renata Turbak

KONKURS NA SAMODZIELNIE WYKONANY

STROIK BOŻONARODZNIOWY

Zwycięzcami w OGÓLNOSZKONYCH  KWALIFIKACJACH

 DO  TEGOROCZNEJ  EDYCJI GMINNEGO  KONKURSU zostali:

Emilia Szewczak – Świrska kl. II a

Mateusz Kiełbowicz kl. III c

Gracjan Bram kl. V a

Julia Cidyło kl. VI c

Wyżej wymienieni uczniowie dn. 12.12.2016 r. w GCKiS w N-cu samodzielnie wykonywali bożonarodzeniowe kompozycje wykorzystując przyniesione przez siebie różnorodne materiały.

Julia Cidyło z kl. VI c zajmując II miejsce zdobyła tytuł laureata gminnego etapu konkursu.

Wytwory wszystkich uczniów zaprezentowano na pokonkursowej wystawie zorganizowanej w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Szkolny koordynator konkursu - Zofia Gadzińska

 Skan 20170111

   

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU

ORTOGRAFICZNEGO

KLAS I –III  PAŹDZIERNIK 2016

    Dnia 25 października 2016 Centrum Edukacji Szkolnej we współpracy ze szkołami zorganizowało  test ortograficzny o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru, składający się z 26 pytań z podanymi czterema odpowiedziami. Musieli wykazać się umiejętnościami poprawnej pisowni i znajomością zasad ortograficznych, a następnie zakodować właściwe odpowiedzi na karcie. Każda z odpowiedzi mogła być poprawna lub zła. Za złe odpowiedzi odejmowano punkty. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała szkolna komisja. Zakodowane karty odpowiedzi zostały wysłane do organizatora w Warszawie.

    W grudniu otrzymaliśmy wyniki. Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze, gdyż na 2167 osób z klas I – III zajęli miejsca od 16 do 39, co w skali kraju jest wysokim osiągnięciem. Najlepiej wypadła uczennica klasy III c – Emilia Siembida ( 8 lat), która zdobyła 178 punktów na 208 możliwych do zdobycia i zajęła 16 miejsce w kraju ! Napisała test powyżej średniej krajowej tj.159 punktów.

W tej grupie znaleźli się także:

20 m. - Nikola Troszczyńska, III d  -  170pkt.

22m -   Piotr Mrowiec, III b              - 166 pkt.

23m. -  Dominika Zamorska, III c    - 164 pkt.

25m. -  Maria Wolszczak, III b         - 160 pkt.

Pozostali uczniowie zajęli kolejno miejsca;

26m. - Jacek Ostański   – 158 pkt.

27m. - Kacper Kida      -    156 pkt.

27m. - Łukasz Boczek  -   156 pkt.

28m. - Sara Szeremeta -  154 pkt.

29m. - Amelia Ludziak -    152 pkt.

29m. - Elżbieta Zawrotniak –  152 pkt.

30m. - Igor Twardowski -        150 pkt.

30m. - Szymon Mytnik -          150 pkt.

32m. - Mateusz Kiełbowicz -   146 pkt.

33m. - Milena Janeczko  -       144 pkt.

39m. - Oliwia Piekacz -           132 pkt.

39m. - Marlena Byczkowska - 132 pkt.

Nasi uczniowie otrzymali dyplomy uznania za udział w tym teście. Nagrody były dla uczestników, którzy zajęli miejsca od 1 do 15. Emilka znalazła się więc o krok od nagrody.                                            

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Dyplomy zostaną wręczone na apelu podsumowującym pracę uczniów w I semestrze.

Za organizację konkursu w szkole odpowiedzialne były p. K. Kędzia i p. E. Zabawa.

                                                                                              opracowanie   K. Kędzia

 

 

LAUREACI  KONKURSU  PIĘKNEGO  CZYTANIA

16.12. 2016r. odbył się  Szkolny Konkurs „ Pięknego  Czytania ”. W konkursie wzięło udział 1O uczniów  klas II i 7 uczniów klas III.Każdą klasę reprezentowali uczniowie wybrani przez nauczyciela w eliminacjach klasowych.Uczniowie zebrali się w  bibliotece  szkolnej. Konkurs  rozpoczął się  od uroczystego powitania wszystkich przez organizatorki konkursu  Lidię Dul i Marię Anioł. Po życzeniach powodzenia, kolejno swój talent czytelniczy  prezentowali uczestnicy konkursu. Na koniec, po wysłuchaniu wszystkich dzieci, komisja w składzie: Renata Szajwaj– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,  bibliotekarka- Renata Turbak i Lidia Dul- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ogłosiła  zwycięzców :

Klasy  II

I miejsce –Łukasz Kozioł klasa II b

II miejsce – Zofia Orawiec klasa II a

III miejsce – Magdalena Michalska klasa II b

                   -  Bartosz Janiec klasa II d

Klasy III

I miejsce-       Nikola Troszczyńska  klasa III d

                 - Amelia Ludziak klasa III c

II miejsce –  Maria Wolszczak klasa III b

 III miejsce – Sara Szeremeta klasa III b

WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM  KONKURSU  GRATULUJEMY!

                                                                             Opracowała:Lidia Dul

20161219 104032

20161219 103928

 

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W LEGNICY

15grudnia 2016 roku odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Festiwal składa się z dwóch etapów: rejonowy w Legnicy i międzynarodowy w Będzinie. Do finału typuje się 5 wykonawców (decyduje ilość uzyskanych punktów za każdy utwór).
W etapie rejonowym festiwalu brało udział 39 wykonawców -  w kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry. Uczestnicy konkursu prezentowali kolędy i pastorałki. Uczennica Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu Milena Konieczna z klasy IVa zaprezentowała kolędę „Gdy śliczna Panna” oraz pastorałkę „Kolęda Maryi”.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród pięciu wybranych wykonawców znalazła się Milena, która będzie reprezentować Nowogrodziec w finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

                                                                            Opiekun: Renata Dziuba

IMG 3361

REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY

„TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

9 grudnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy nagrodzono laureatów konkursu „TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”.

Na konkurs napłynęło  1178 prac.

W kategorii klas I-III, trzy uczennice z naszej szkoły zdobyły wyróżnienie:

Milena Janeczko z kl. III c (opiekun plastyczny – Z. Gadzińska)

Michelle Mroszczyk z kl. III d (opiekun plastyczny – M. Sobolewska)

Wiktoria Jasińska z kl. III d (opiekun plastyczny – M. Sobolewska).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w rozwijaniu posiadanych talentów i zamiłowań plastycznych.

Zofia Gadzińska i Magdalena Sobolewska

skan 20161212

skan 20161214skan 20161214 2 1 

 

 SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pt. „Ojczyzno ma”

28 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej pn. „Ojczyzno ma”. Celem konkursu było wspieranie postaw patriotycznych, propagowanie treści patriotycznych, popularyzowanie i wspieranie talentów. Tematem konkursu były pieśni i piosenki mówiące o naszej Ojczyźnie, o jej spokojnych i burzliwych dziejach, o bohaterach i zwykłych Polakach, których łączy miłość do własnego kraju. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Komisja w składzie: p. Magdalena Sobolewska, p. Ewelina Zabawa oraz uczennice: Katarzyna Klimek, Małgorzata Fiołek, Aleksandra Wójcik, Paula Nowak,  przyznała następujące miejsca: Milena Konieczna Im., Martyna Kryjak IIm., duet Nadia Burek i Gabriela Fila IIIm., zespół Akord  Im., zespół Nutki IIm., wyróżnienie: Maja Podgórna I Jagoda Hausman oraz Milena Jadach i Olimpia Kapusta.

                               Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

                                                                     Renata Dziuba

20161205 154715 1

 

      Konkurs  "Doliną rzeki Kwisy"

26 października 2016r. w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu odbył się regionalny konkurs pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia”, który okazał się szczęśliwym dla naszych reprezentantów. Zajęli oni zaszczytne I miejsce. 16 listopada odbierali nagrodę główną. Skład drużyny to: Milena Konieczna z klasy IV a oraz Dawid Burdyna z klasy VI a.

                             Opiekun uczniów – Izabela Gumiela - Konarska

img 2959

img 2955 

 

           REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY

               „SPRZĄTANIE TO FAJNE ZADANIE”

              27 października w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy nagrodzono laureatów konkursu ,, Sprzątanie to fajne zadanie”.  Spośród  600 prac jakie napłynęły na konkurs , wyróżniono pracę uczennicy z naszej szkoły Nadii Kizyma z klasy III d.

                                           opiekun – Magdalena Sobolewska

 skan 20161116 12

 Konkurs na List Odręcznie Napisany

Milena Konieczna ,uczennica klasy 4a Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu  zdobyła 2. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na List Odręcznie Napisany, który w tym roku nosił tytuł:” Opowiem Ci swój sen”.

25 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu, oddział w Kruszynie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz spotkanie z komisją konkursową składającą się z pisarzy polskich. W jury zasiadali; Róża Czerniawska – Karcz, Katarzyna Chabowska, Rafał Podraza.

            Gratulujemy Milenie tak prestiżowej nagrody. Życzymy następnych owocnych pomysłów, a Pani J. Kotwicy, polonistce, mnóstwa literackich talentów, które złowi wśród uczniów naszej szkoły.                 Opiekun:J.Kotwica

IMG 3177

Konkurs „Mój przyjaciel z porcji zdrowia”

Uczniowie klas IIb i IIe reprezentując naszą szkołę wzięli udział w  ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój przyjaciel z porcji zdrowia” organizowanym przez Firmę Handlowo-Usługową Kleks B. Wasileńczyka z siedzibą w Jeleniej Górze, która współpracuje z naszą placówką w ramach projektu „Owoce i warzywa w szkole”. Uczniowie obu klas pod kierunkiem wychowawczyń J. Zborowskiej i E. Izydorczyk wspólnie wykonali grupowe plakaty na formacie A1.

Prace zostały opublikowane przez firmę Kleks na Fanpage pod adresem www.facebook.com/fhu.kleks.Wybór zwycięskiej pracy odbędzie się drogą głosowania  poprzez zbieranie polubień na Fanpage do dnia 31.12.2016r.

ZAGŁOSUJCIE NA NAS !

GALERIA PRAC GDZIE MOŻNA ODDAĆ SWÓJ GŁOS:
https://www.facebook.com/media/set/…

Oto nasze prace:

Kl.IIbmądre główki kl.IIb

 Kl.IIeV F3D2

 

Gminny Konkurs wiedzy

pt. „Życie i działalność Świętej Jadwigi Śląskiej”

26 października 2016r.  w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbył się  Konkurs Wiedzy o patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec - świętej Jadwidze Śląskiej. W konkursie udział wzięli uczniowie z sześciu szkół z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Szkołę Podstawową w Nowogrodźcu reprezentowały: Angelika Sądaj, Gabriela Krzyśko oraz Katarzyna Zawrotniak.W kategorii szkół podstawowych Angelika Sądaj zajęła IV miejsce, natomiast Gabriela Krzyśko i Katarzyna Zawrotniak zajęły I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                  Opiekun: Mirosław Kalisz

konkurs gminny 3

konkurs gminny

KONKURS "MÓJ RODZINNY RÓŻANIEC"

W dniach 30.09.2016 – 10.10.2016r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu został przeprowadzony konkurs na wykonanie różańca pt. „Mój rodzinny różaniec”. Konkurs został przeprowadzony we wszystkich klasach szkoły, w dwóch kategoriach wiekowych, tj. dla klas I- III oraz IV-VI. W konkursie udział wzięło 88 uczniów, 62 uczniów klas I-III oraz 26 uczniów klas IV – VI.Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Do wykonania prac użyto bardzo rozmaitych materiałów, wśród nich: jarzębina, kasztany, orzechy, groch, cukierki, żelki, ciastka, śrubki, kredki, bibuły i wiele innych. Komisja oceniająca starała się nagrodzić najbardziej oryginalne prace. Dnia 12.10.2016r. zostały ogłoszone wyniki konkursu, w których nagrodzono po 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej oraz przyznano po 4 wyróżnienia dla każdej z tych kategorii.

Laureatami zostali:

Klasy I – III                                                                      

I- miejsce  Martyna Stec IIb   

II- miejsce Magdalena i Damian Górny IIc i IIIb

III- miejsce Julita Jakubowicz IIb

Wyróżnienia:

Julia Jamróz IId

Julianna Łazowska IIe

Michał Tryniszewski IIb

Zuzanna Widuch IIe

Klasy IV – VI

I- miejsce Dariusz Czajkowski IVa

II- miejsce Gracjan Bram Va

III- miejsce Adam Ostański VIa

Wyróżnienia:

Oliwia Bram VIa

Alicja Kołodziej IVc

Oliwia Łozowska IVa

Jakub Oko Vb

Liczny udział uczniów w konkursie, pomysłowość i jakość wykonanych prac ukazały wielorakość posiadanych talentów dzieci oraz zachęciły do modlitwy różańcowej.

                       Opiekunowie: Magdalena i Mirosław Kalisz

20161020 112850 1

 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

18 października odbyła się II edycja Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązaczek.W etapie szkolnym udział wzięło 14 uczniów z klas piątych i szóstych. Rozwiązywali oni tego dnia test o charakterze leksykalnym, gramatycznym oraz kulturowym na platformie e-learningowej. Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 26 uczniów powiatu bolesławieckiego. Wśród nich znalazła się także uczennica naszej szkoły - Katarzyna Klimek z klasy Va. Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas etapu powiatowego.                  Jolanta Puk

 

 Awans uczennic z kl.VI b

Rozpoczął się XIV Dolnośląski Konkurs „zDolny Ślązaczek” organizowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Konkurs składa się z kilku etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego część pisemna i ustna. W etapie szkolnym i powiatowym konkurs ma charakter interdyscyplinarny, w etapie wojewódzkim uczniowie kwalifikowani są osobno do części humanistycznej i osobno do części matematycznej.13 października 2016r. 23 uczniów  klas szóstych i piątych rozpoczęło zmagania konkursowe na etapie szkolnym.  Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z zakresu czytania ze zrozumieniem, z języka polskiego i matematyki. Komisja konkursowa zakwalifikowała do kolejnego etapu 24 osoby z powiatu bolesławieckiego. Wśród nich znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Ivana Šljiva i Karolina Bober z klasy VIb. Obie uczennice 17 listopada będą reprezentowały szkołę w etapie powiatowym .Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów i kolejnych awansów.

                                                     Beata Górska-Herdzik

Wycieczka do Dobkowa i Rzeszówka

Dnia 09.03.2017r. uczniowie klasy IIb odbyli niezapomnianą wycieczkę do Ekomuzeum w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Tam poznali wulkaniczną przeszłości Ziemi w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzonych doświadczeniach. Obejrzeli film 3D pt. „Jak powstały Sudety?”.Przeprowadzili doświadczenie na jakich terenach warto budować domy, by nie zostały zalane przez wodę. Pogłębili wiedzę o skałach i minerałach występujących na terenach Sudet. Ciekawostką była kuchnia i przedmioty codziennego użytku z dzieciństwa naszych dziadków. Uczniowie zobaczyli na modelach interaktywnych wnętrze wulkanów, a na tablicy interaktywnej dobierali odpowiednie parametry ciśnienia i temperatury tworząc własne wybuchy wulkaniczne. Na koniec pobytu w Dobkowie cała klasa weszła na platformę symulacyjną trzęsienia Ziemi o różnym nasileniu, by na własnym ciele poczuć jak trudno utrzymać równowagę podczas wstrząsów. Po tych niezapomnianych wrażeniach pojechaliśmy do Rzeszówka. Tam w gospodarstwie pod nazwą „Zielone Laboratorium-ziołami inspirowane” dzieci poznały różne zioła, które zastosowanie mają w lecznictwie , kuchni i kosmetyce. Podczas spaceru po terenie gospodarstwa, każdy dotknął, powąchał i zobaczył jak rośnie zioło, które nawet przy końcu zimy będąc w ziemi nie traci aromatu ani zapachu. Uczniowie parzyli własną herbatkę ziołową( chodź nie każdemu smakowała).Poznali proces powstania  zapachu wydobytego ze skórki pomarańczy. Na koniec pan laborant przedstawił dzieciom sposób powstania mydła. Po czym  nastąpił moment wytworzenia mydełka zapachowego przez dzieci wg. instrukcji chemika i własnego doboru zapachu oraz koloru barwnika. Każdy uczeń własne mydełko zapakował, by móc sprawić radość najbliższym. Wycieczka była niezapomnianą przygodą życiowych doświadczeń i pozostanie uczniom na długo w pamięci.

                                                          Jadwiga Zborowska

sdc17433

sdc17425   SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO  WROCŁAWIA

 14 grudnia 2016 roku uczniowie klas IVa, IVb i IVc wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Głównym jej celem był udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Yemaya. Królowa mórz” w Teatrze Lalek. Punktualnie zebraliśmy się przed szkołą  i o godzinie 7.30. wyruszyliśmy w podróż autokarem. Dojechaliśmy do celu w doskonałym humorze o godz.9.55 i udaliśmy się na przedstawienie teatralne. Bohaterem spektaklu był mały chłopiec- Omar, który wraz ze swoim ojcem musiał uciekać z kraju, gdzie była wojna. Wsiadają do łodzi i płyną przez ocean. Chłopca porywa fala, wpada do wody ,tam trafia do morskiej krainy, którą włada potężna królowa Yemaya. Dzięki sile wyobraźni, mały bohater bez problemu odnajduje się w nowej rzeczywistości. Poznaje tam Rekina Gogo, Płaszczkę Mantę, zaprzyjaźnia się z królową, ale spotyka też dobrych znajomych ze swojego wcześniejszego życia. Na brzegu jednak został jego ojciec, który czeka na powrót syna. „Yemaya , Królowa mórz” jest to opowieść, która poruszyła nie tylko naszą wyobraźnię, ale też serce i sumienie. Spektakl wyreżyserowała pani Martyna Majewska. Mogliśmy posłuchać pięknej muzyki i piosenek w wykonaniu aktorów. Ogromne wrażenie wywarła również multimedialna scenografia i kostiumy. Opowieść pobudziła wszystkich do refleksji.

Kolejnym celem wycieczki było zwiedzanie Jarmarku Bożonarodzeniowego. Największą atrakcją był bajkowy lasek, który swoją magiczną wizualizacją i oprawą dźwiękową wprowadził nas w bajkowy świat. Oglądaliśmy teatrzyki kukiełkowe  prezentowane w poszczególnych chatkach np. „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”, „Pinokio”, „O dzielnym krawczyku”.

Ostatnim punktem programu było  zwiedzanie SKY TOWER usytuowanego na 49 piętrze drapacza chmur, punktu widokowego. Po ogromnych wrażeniach w SKY TOWER udaliśmy się do restauracji McDonald’s znajdującym się w tym budynku. Na życzenie części uczestników wycieczki, pojechaliśmy jeszcze na posiłek do KFC. Najedzeni wyjechaliśmy z Wrocławia i dotarliśmy na miejsce zadowoleni i spełnieni o godzinie 18.20.                                   Renata Dziuba

img 20161214 113829 1

img 20161214 122010

 

Sportowe mikołajki

kl.2b i 2e we Wrocławiu

6 grudnia 2016r uczniowie klas 2b i 2e  w ramach mikołajkowego święta , wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Celem wycieczki było rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej i sprawności fizycznej podczas wizyty w parku trampolin Jump Hall. Tam na powierzchni  1500m² znajdowało się 15 trampolin bocznych i 15 poziomych. Uczniowie odbijali się w różnych kierunkach, grali  w zbijaka, próbowali wydostać się z gąbkowego basenu i bawili się w ganianego. Przez godzinę dzieci wykonywały przeróżne triki sportowe pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Kolejną atrakcją tego dnia była wizyta w restauracji Mc Donalds, w której oprócz samodzielnego zakupu zestawu z jedzeniem  i zabawką , uczniowie  pod kierunkiem animatorki zabaw  wykonały balonowe  czapki mikołajowe .Na koniec każdy otrzymał zdjęcie  w ramce Mc Donalds w balonikowej czapce .Pamiątką  z tej wyprawy są wspólne zdjęcia , do których powrócimy podsumowując wydarzenia z kl.2. Była to niesamowita, pełna wrażeń sportowa  wycieczka                   E. Izydorczyk , J. Zborowskasdc17279

dsc 0304 3

sdc17305                                           

                         WYCIECZKA DO KINA FORUM

                                                    

We wtorek 6 grudnia 2016  klasy I a, I b i II a,  wraz z opiekunami L. Dul, R. Szajwaj,

J. Janas, J. Mazur, B. Wilas i  B. Ruszel udały się na wycieczkę do kina Forum w Bolesławcu na film „Vaiana : Skarb oceanu”.  Był to prezent mikołajkowy od rodziców.

Do Bolesławca dojechaliśmy około godz. 8.20. Uczniowie zapoznali się z budynkiem kina Forum, oglądali  wnętrze kina, kasę biletową. O godz. 8.50  rozpoczął się film. Nastała cisza, wszyscy z wielkim zaciekawieniem czekali na rozpoczęcie filmu.

Film Vaiana to  klimatyczna opowieść o bogach oceanu i młodej księżniczce. Jest to komputerowa  opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami. Zaletą filmu jest to, że może do siebie przekonać nie tylko najmłodszych, ale i starszych widzów. Jest to opowieść o tym, że należy dbać  o innych, żyć w przyjaźni i współpracy. Film wszystkim się  bardzo podobał. O godz.10.55  wyjechaliśmy z Bolesławca, do Nowogrodźca wróciliśmy o godz. 11.20. 

                                                                                             Lidia Dul     Znalezione obrazy dla zapytania vaiana skarb oceanu

 

WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA LWÓWEK 

Dnia 29.11.2016r.uczniowie klas IIb, IIe,IIc i IIIb wraz z wychowawcami J.Zborowską, E.Izydorczyk, M.Tarnowską i E.Zabawą brali udział w zajęciach przyrodniczo-leśnych na temat budowy warstwowej lasu i zwyczajach zwierząt zamieszkujących w różnych jego częściach. Warsztaty odbyły się w ciekawie wyposażonej w sali konferencyjnej nadleśnictwa Lwówek Śląski. Udział w wycieczce był nagrodą dla klas I-III, które zebrały największą ilość kilogramów żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych objętych opieką nadleśnictwa. Wycieczka była bezpłatna dla uczniów. Dzieciom bardzo podobał się wykład z prezentacją multimedialną oraz naturalne rekwizyty, których mogli dotknąć i obejrzeć z bliska. Nasi mali uczniowie to wolontariusze, którzy dobrowolnie zbierając dary jesieni, pomogą zwierzętom leśnym przetrwać zbliżającą się zimę.                                                         Jadwiga Zborowska

 DSC 0286

 wp 20161129 009

WYCIECZKA DO KRAINY WODY 

Dnia 3.11.2016 uczniowie z klasy II c i II d wybrali się w „Podróż do krainy wody”. Takie bajkowe miejsca znajdują się we Wrocławiu. Najpierw uczniowie odkrywali tajemnice morskich stworzeń w AFRYKARIUM. To unikatowy na skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. W 19 akwariach i basenach o pojemności niemal 15 000 000 l wody prezentowane są zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów (Namibia) i Dżunglę dorzecza Kongo. Następnie zwiedzili HYDROPOLIS - centrum wiedzy na temat wody, w którym w fascynujący sposób pokazane jest jej znaczenie dla człowieka. Wystawa zajmuje cztery tysiące metrów, w dawnych, ponad stuletnich zbiornikach czystej wody. Oryginalna scenografia oraz multimedia (ponad 60 monitorów dotykowych) sprawiają, że w Hydropolis nie można się nudzić, bo angażowane są niemal wszystkie zmysły.

Na naszych oczach padał  śnieg, przepływał rekin żarłacz i ławica tuńczyków, zajrzeliśmy do repliki batyskafu Trieste, który w 1960 roku dotarł do najgłębszego miejsca na Ziemi, poznaliśmy bliżej organizmy głębinowe oraz zobaczyliśmy z bliska najbardziej znane wraki statków i okrętów.  Wywołaliśmy burzę z piorunami i dowiedzieliśmy się, ile wody znajduje się w człowieku. Polecamy wszystkim taką przygodę!

Monika Maciaszek-Zdunek 

 

 

Wycieczka do Karpacza

24 października 2016r. klasy 5b i 5c pojechały na wycieczkę do Karpacza. Zwiedziliśmy świątynię Wang. Poznaliśmy jej niezwykłą historię i sposób budowy tego małego, drewnianego kościółka. Następnie poszliśmy do „Hotelu Gołębiewski” na baseny. Pływaliśmy przez półtorej godziny. I tu właśnie było najpiękniej. Relaksowaliśmy się w basenach różnorodnych; małych, dużych, w środku hotelu i na zewnątrz, na fali i w „Cebuli”, byliśmy nawet w grocie solnej. Po basenach wybraliśmy się do muzeum Karkonoskie Tajemnice. Szliśmy tam prawie dwa kilometry na nogach. Po drodze obejrzeliśmy zaporę na rzece Łomnica. Kiedy wracaliśmy do domu, wstąpiliśmy do jadłodajni, żeby coś zjeść. W Nowogrodźcu byliśmy około godz.18:45. Najbardziej podobały mi się baseny w hotelu. Było fantastycznie. Lubimy wycieczki i baseny.

Sprawozdanie napisała Magdalena Klich kl. 5b

                                                            J.Kotwica i K.Kwiotek

20161024 134856 1

20161024 142652 

WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJJ PORĘBY 

Sprawozdanie z wycieczki klas trzecich

do Szklarskiej Poręby w dniu 20 X 2016r.

    Poznawanie dziejów Ziemi i zwierząt prehistorycznych (dinozaurów), prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych w lesie, w krajobrazie górskim, umiejętności współpracy w zabawie i innych sytuacjach życiowych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego to główne cele wyjazdu na wycieczkę. Są one spójne z podstawą programową. W wycieczce wzięło udział 90 uczniów. Wyjazd z Nowogrodźca nastąpił zgodnie z harmonogramem, tj. o 8.15, po wcześniejszym sprawdzeniu list uczestników i przypomnieniu regulaminu. W trakcie przejazdu uczniowie obserwowali  krajobraz górski oraz zmiany związane    z trwającą porą roku. Do Szklarskiej Poręby dotarliśmy przed  10.00. Po zakupieniu biletów do ,, Dinoparku” podzieliliśmy się na grupy i rozpoczęła się zabawa połączona z nauką. Każda grupa miała ustaloną kolejność zwiedzania  ,,ścieżki dinozaurów”. Ścieżka prowadziła przez las, w którym uczniowie mieli za zadanie zaobserwować warstwy lasu, rodzaje drzew i krzewów, rośliny runa leśnego. Następnie obserwowali różne dinozaury – makiety w naturalnych rozmiarach. Ćwiczyli pamięć starając się zapamiętać jak najwięcej informacji o ich cechach szczególnych, wielkości, ciężarze, sposobie odżywiania, miejscu i czasie występowania na Ziemi. Utrwalali czytanie map i korzystanie z legendy. Kolejnym punktem było szukanie kości dinozaurów w piasku, które sprawiło uczniom wiele radości i pozwoliło poćwiczyć umiejętność współpracy. W nagrodę mogli odbyć przejażdżkę kolejką Flinstonów. Następną atrakcją był film w kinie 6 D – uczniowie poczuli się uczestnikami karkołomnej przejażdżki po Chińskim Murze. Towarzyszące filmowi efekty specjalne wyzwoliły mnóstwo pozytywnych emocji, którymi dzielili się po wyjściu z kina. Gimnastykę, wspinanie się, ćwiczenia równoważne i inne atrakcje ruchowe zapewnił park linowy. Wycieczka jak każda inna nie mogła obyć się bez zakupu pamiątek – tu trzecioklasiści uczyli się w praktyce liczenia pieniędzy, szacowania na ile pamiątek wystarczy im kieszonkowego. Na zakończenie był czas na zakup  herbaty i ciepłego posiłku w barze o nazwie ,,Gruby Fred”. W trakcie całego pobytu uczniowie robili zdjęcia  dinozaurom, fotografowali różne atrakcji i siebie nawzajem. Będzie to wspaniała pamiątka. Do Nowogrodźca wróciliśmy o godzinie 14.15. Cele wycieczki zostały w pełni zrealizowane. Na podsumowanie wycieczki uczniowie dzielili się następnego dnia swoimi wrażeniami, oglądali wykonane zdjęcia i sporządzili sprawozdanie z wycieczki wraz z  kolorowymi rysunkami. Wyjazd na wycieczkę był dofinansowany ze środków szkoły, a zorganizowali ją wychowawcy klas trzecich: K. Kędzia, M. Anioł, M. Szulc i E. Zabawa. Dodatkowo nad bezpieczeństwem uczniów czuwały pp. D. Markowska i R. Turbak. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wycieczka była bardzo ciekawa i chętnie wybiorą się tam jeszcze raz.

                                                                                      

                                                                 Krystyna Kędzia

 

 

ZWIEDZAMY  POWIAT BOLESŁAWIECKI

We wrześniu 18  uczniów naszej szkoły - pasjonatów historii i sztuki – zwiedziło wybrane zabytki powiatu bolesławieckiego. Wycieczka, którą prowadził pracownik Muzeum Ceramiki, pan Tadeusz Orawiec, miała na celu rozbudzenie zainteresowania Małą Ojczyzną i poznanie ciekawych obiektów sakralnych na terenie naszego powiatu.Uczniowie zobaczyli XIII – wieczny kościół p.w. św. Michała Archanioła w Raciborowicach, a w Warcie Bolesławieckiej kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP oraz renesansowy dwór, obecnie w trakcie remontu. W Kruszynie usłyszeli historię o osiedleniu się w tej miejscowości   w XVIII w. protestanckich braci morawskich (herrnhutów). Po przyjeździe do Tomaszowa Bolesławieckiego uczniowie mogli porównać sposób budowania świątyń katolickich i ewangelickich na  przykładzie kościoła parafialnego z przełomu XIII/XIV w. p.w. św. Jadwigi i nieczynnej, barokowo – klasycystycznej świątyni ewangelickiej  z wieżą z 1835 roku oraz zbudowaną obok XVIII – wieczną pastorówką. W Krzyżowej  podziwiali dawniej ewangelicki,  obecnie kościół filialny p.w. św. Trójcy oraz kościół katolicki przy cmentarzu, którego wystrój jest w trakcie renowacji.  Modła zaskoczyła dzieci ciekawym neogotyckim kościołem p.w. Matki Bożej Różańcowej i ruinami pałacu rodu von Bibran zbudowanego w XVI w., a którego dewastacja przypadła na ostatnie dwudziestolecie. Wycieczka dała wszystkim uczestnikom możliwość poszerzenia wiadomości z historii sztuki, a także poznania historii zabytków  i miejscowości, które leżą niedaleko Nowogrodźca.

                                                                      Sylwia Parada

 dscn3456 2

Dwór w Warcie Bolesławieckiej

dscn3512 1 Ruiny pałacu rodu von Bibran w Modłej

Wycieczka do Hydropolis we Wrocławiu

Dnia 19.10.2016r. uczniowie klasy IIb  odbyli wycieczkę autokarową do centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu. To niezwykle ciekawe miejsce uświadomiło dzieciom jak ważna jest woda w życiu człowieka. Za nim  dzieci rozpoczęły zwiedzanie, musiały umiejętnie i szybko przejść przez drukarkę wodną w taki sposób, by nie zostać zmoczonym. Wystawa w zabytkowym XIX- wiecznym obiekcie podzielona była na 8 stref. W pierwszej „Planeta wody” uczniowie obejrzeli film w 3D o powstaniu wody na Ziemi. W drugiej „Głębiny” weszli do batyskafu „Trieste II”- podwodnego statku. Trzecia „Ocean życia” pozwoliła im zobaczyć różnorodne zwierzęta wodne mające zdolność świecenia i kamuflażu w głębinach. Tu także bawili się programami i grami multimedialnymi. Czwarta strefa „Relaks”- po dotychczasowych wrażeniach mogli posłuchać szumu wody morskiej i poleżeć na świecących nietypowych fotelach. Piąta część „Człowiek i woda” przekazała małym odkrywcom wiedzę o funkcji wody w organizmie na modelach postaci i organów ludzkich. W szóstej „Historia inżynierii wodnej” dzieci sprawdzały na modelach średniowiecznych urządzeniach do przenoszenia wody, jak ciężka była to praca fizyczna. Podziwiały również eksponaty statków. W siódmej „Miasto i woda” dowiedziały się skąd mamy wodę w kranie i jak działa oczyszczalnia ścieków. W ósmej „Stany wody”- poruszając ogromnymi wałami, tworzyły grzmoty burzy i obserwowały eksperymenty chemiczne z wodą. Wycieczce towarzyszyły zakupy pamiątek, a w drodze powrotnej posiłek w Mc Donalds. Te niezapomniane przeżycia pozostaną w pamięci bardzo długo. Klasa IIb  nie może doczekać się następnej wycieczki i dziękuje rodzicom za możliwość wyjazdu.                                                               Jadwiga Zborowska                 

2 335